دوازدهمین اجلاس ادغام در آلمان
دوازدهمین اجلاس ادغام در آلمان

در دوازدهمین اجلاس ادغام توافق بر سر این موضوع توافق وجود داشت که بیماری همه گیر کرونا، به ویژه برای مهاجران و پناهندگان، به یک چالش بزرگی تبدیل شده است. اکنون قرار است کورس های آموزش زبان و ادغام که تا حال حضوری دایر می گردیدند، اینک از طریق آنلاین پیش برده شوند.

براساس اظهارات انگلا مرکل، صدراعظم آلمان، شیوع ویروس کرونا تأثیر زیادی بالای روند ادغام در آلمان گذاشته است. او در این اجلاس یادآور شد که بسیاری از افراد با سابقه مهاجرت در بخش هایی مشغول به کار هستند که در حال حاضر تحت فشار اقتصادی قرار دارند و یا کار از خانه امکان پذیر نیست. علاوه بر این، خدمات اجتماعی در زمینه آموزش زبان و یا کورس های ادغام، به عنوان مثال در باشگاه های ورزشی برگزار میشدند، به طور قابل توجهی از بابت بیماری همه گیر کرونا متاثر شده اند. مرکل پس از دوازدهمین اجلاس ادغام در برلین گفت: «هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد. به ویژه جوانان نباید قربانی شیوع ویروس کرونا گردند و همبستگی نباید درهم شکند.»

اجلاس ادغام از سال ۲۰۰۶برگزار می شود

موضوعات اصلی این اجلاس، که از سال ۲۰۰۶ به طور منظم برگزار می شود، ادغام ابتدایی و ادغام کامل در جامعه آلمان است. حدود ۱۲۰ نماینده حکومت مرکزی، ایالت ها، مقامات محلی، جامعه مدنی و انجمن های مهاجران در این نشست آنلاین شرکت کردند.

انیته ویدمن ماوتس، مسئول حکومت آلمان در امور ادغام
انیته ویدمن ماوتس، مسئول حکومت آلمان در امور ادغام


براساس اظهارات انیته ویدمن ماوتس مسئول کمیته ادغام حکومت فدرال آلمان، کورس های ادغام که دیگر به صورت حضوری برگزار نمی شوند، باید از طریق آنلاین پیش برده شوند. وی همچنین به یک برنامه دیجیتالی "Streetwork " برای زنان اشاره کرد که از این طریق به زنان می توان به سرعت و به زبان مادری آنها دسترسی پیدا کرد. ویدمن ماوتس تأكید كرد: «ادغام باید به صورت دیجیتالی و آنالوگ موفقیت آمیز باشد.»

مهاجران "تحرک در کشور را حفظ می کنند"

ویدمن ماوتس افزود: «کرونا به ما نشان می دهد که تعهد به ادغام چقدر مهم است.» وی در ادامه خاطرنشان کرد که در بحران کرونا، بسیاری از مهاجران روند تحرک در کشور را حفظ کرده اند. ویدمن موس تأكید كرد: «این نیز ادغام است و ما باید آن را تقویت كنیم.»

هوبرتوس هایل وزیر امور کار در اجلاس ادغام شرکت نکرد زیرا او مانند آنت ویدمن موس، در خانه تحت قرنطین قرار دارد. اما ویدمن موس از خانه از طریق آنلاین در این اجلاس شرکت کرده بود.

 

در همین زمینه