عکس از آرشیف/ پناهجویان اخراج شده از آلمان در سال ۲۰۱۷ به کابل بازگشتند
عکس از آرشیف/ پناهجویان اخراج شده از آلمان در سال ۲۰۱۷ به کابل بازگشتند

افغانستان پس از ماه ها وقفه به دلیل شیوع ویروس کرونا، می‌خواهد پذیرش پناهجویان اخراج شده از آلمان را تحت شرایط خاص دوباره از سر گیرد. وزارت مهاجرت افغانستان به آژانس مطبوعاتی آلمان گفته است که تحت شرایط خاص ممکن است دوباره پناهجویان رد شده را بپذیرد.

تا هنوز تاریخ پرواز برای اخراج گروه دیگری از پناهجویان رد شده از آلمان مشخص نشده است. در ۳۳ بار اخراج قبلی، حکومت فدرال و ایالت های آلمان در جریان چهار سال گذشته در مجموع ۹۰۷ مرد را به افغانستان اخراج کرده اند. آخرین اخراج جمعی از آلمان در ماه مارچ امسال صورت گرفت.

اخراج پناهجویان رد شده از آلمان به افغانستان بحث برانگیز است. با وجود آغاز مذاکرات صلح، درگیری بین حکومت افغانستان و طالبان همچنان ادامه دارد. در ده سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار غیرنظامی کشته و زخمی شده اند.

اقتصاد و سیستم های صحی افغانستان که از قبل نیز ضعیف بودند، از اثر شیوع ویروس جدید کرونا بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته اند.

بر اساس گزارش وزارت خارجه آلمان، افغانستان در بخش حقوق بشر تحت شرایط دشوار دست آورد های داشته است. بنابرین گزارش، حکومت افغانستان اما اغلب قادر به محافظت شهروندان خود نیست، حتی در مناطق تحت کنترول خودش.

در بسیاری از مناطق افغانستان یک ساختار پیچیده قدرت وجود دارد که متشکل از قبایل، فرماندهان جنگی و برخی از فرماندهان پولیس و طالبان است. در یک گزارش محرمانه امسال مقامات آلمانی درباره مسائل پناهندگی و اخراج ها که در دسترس آژانس مطبوعاتی آلمان قرار گرفته است، آمده است که "این گروه های مختلف به دلیل داشتن شبکه ها گسترده و متحدان شان قادر به هدف قرار دادن مخالفان شان اند و حتی تعقیب و پیگرد شان در سراسر کشور اند".

آلمان اخراج پناهجویان رد شده به خارج از کشور های اروپایی را پس از شیوع ویروس کرونا به طور رسمی به حالت تعلیق در نیاورده است، اما از ماه مارچ امسال اخراج ها به کشورهای غیر اتحادیه اروپا به طور قابل توجهی کاهش یافته اند. این کاهش چنین استدلال شده است که گویا کشور های مبداء پناهجویان، به دلیل شیوع ویروس کرونا، از پذیرش دوباره اتباع شان امتناع ورزیدند.

برگرفته از رسانه همکار ما (دویچه وله)

 

در همین زمینه