خانواده های افغان در اثر درگیری بین طالبان و نیروهای دولت از ولسوالی نادعلی به لشکرگاه آواره شدند. ۱۴اکتبر ۲۰۲۰. عکس: آژانس خبرگزاری فرانسه
خانواده های افغان در اثر درگیری بین طالبان و نیروهای دولت از ولسوالی نادعلی به لشکرگاه آواره شدند. ۱۴اکتبر ۲۰۲۰. عکس: آژانس خبرگزاری فرانسه

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور مهاجرت خواستار حمایت از بیجا شدگان غیرنظامی که در جنوب افغانستان مورد خشونت قرار گرفته اند شده است. به گفته مقامات بیش از ۴۰ هزار تن از ولسوالی های مختلف بیجا شدند.

آژانس سازمان ملل در امور مهاجرت خواستار حمایت و کمک فوری برای ده ها هزار غیرنظامی شده است که در اثر افزایش خشونت اخیر در ولایت هلمند در جنوب افغانستان آواره شده اند.

این سازمان در بیانیه ای گفت: درگیری میان طالبان و نیروهای دولتی در مناطق نهر سراج، ناوی، نادعلی، مارجه هلمند و شهر لشکرگاه ساکنان آنها را بیجا کرده است. آن‌ها شامل زنان، مردان و کودکانی هستند که در اثر جنگ مجبور به ترک خانه های خود شدند. این منبع می افزاید «هیچ امکانی برای شرایط زندگی بهتر در آنجا وجود ندارد.»

اگرچه تعداد دقیق آوارگان مشخص نیست، اما مقامات محلی می گویند که در جریان ۱۰ روز گذشته ۵۰۰۰ خانواده در حدود ۴۰ هزار تن مجبور به ترک خانه های خود شده و آواره گردیدند.

در این بیانیه به نقل از کارولین وان بورن نماینده کمیساریای عالی ملل متحد درامورمهاجرت افغانستان آمده است: آوارگی این افراد نتیجه خشونت های پیهم در افغانستان است. «هم اکنون این کشور در یک بحران جدی قرار دارد.» از سوی دیگر نا امنی و ویروس کرونا هر دو تهدیدی است به مردم غیر نظامی و آن‌ها به کمک فوری نیاز دارند.

این آژانس می‌گوید که برای ارائه کمک های بشردوستانه به ۵۰۰۰ خانواده های آسیب دیده در هلمند کمک کرده است.

کمیساریای عالی سازمان ملل د رامور مهاجرت خاطر نشان می کند که این خانواده های آسیب دیده به کمک های بشردوستانه اضطراری مانند غذا، آب آشامیدنی ، سرپناه و امکانات بهداشتی نیاز دارند.

از سوی دیگر اداره عالی رسیدگی با حوادث ۲۰ میلیون افغانی را برای کمک به این خانواده های آسیب پذیر اختصاص داده است و در حال تهیه بسته های غذایی به ۲۰۰ خانواده آسیب دیده است.

قابل یاد آوری است که از سال ۲۰۱۲ تا کنون در حدود ۴،۱ میلیون تن آواره گان داخلی در اثر جنگ در افغانستان بیجا شده اند. تنها در سال جاری در حدود ۲۲۰ تن از خانه‌های اصلی شان بیجا شدند.

 

در همین زمینه