عکس: ارشیف/پولیس در برلین یک فرد مظنون را بازداشت می کند./عکس: Picture Alliance/dpa/Bundespolizeidirektion
عکس: ارشیف/پولیس در برلین یک فرد مظنون را بازداشت می کند./عکس: Picture Alliance/dpa/Bundespolizeidirektion

پولیس فدرال آلمان طی کنترول بزرگراه «آ ۱۵» در براندنبورگ متوجه یک گروه ۲۵ نفری مهاجران غیرقانونی شد و آنان را متوقف نمود.

اداره پولیس فدرال آلمان در برلین اعلام کرد، ماموران آنان روز سه شنبه در شهر فُرست که در براندنبورگ موقعیت دارد، نخست دو شهروند سوریه را در یک موتر مورد بازرسی قرار دادند. یکی از این دو مرد به پولیس گفته، به دنبال پسرش آمده است که با کمک قاچاقبر وارد آلمان شده است.

به دنبال آن، ماموران پولیس فدرال آلمان موفق شدند، ۲۵ فرد مهاجر را که به صورت غیرقانونی وارد این کشور شده بودند، در یک مرکز بازیافت تولیدات شهر فورست پیدا کنند و آنان را بازداشت نمایند.

ماموران پولیس شش تن دیگر را نیز که به دنبال این مهاجران آمده بودند، به دست آوردند. این اشخاص برای ثبت اطلاعات شخصی شان به یکی از ادارات پولیس انتقال یافته و سپس رها شدند.

در برابر این شش تن، به اتهام همدستی در اقامت غیرقانونی پناهجویان شکایت درج شده است. به گفته پولیس، تحقیقات در مورد این مهاجران هنوز ادامه دارد.

 

در همین زمینه