۱۰ سپتمبر سال ۲۰۲۰، پس از آتش سوزی در کمپ موریا و ویرانی آن، مهاجران و آوارگان مجبور بودند شب را در فضای باز به سر ببرند./عکس: Reuters
۱۰ سپتمبر سال ۲۰۲۰، پس از آتش سوزی در کمپ موریا و ویرانی آن، مهاجران و آوارگان مجبور بودند شب را در فضای باز به سر ببرند./عکس: Reuters

کمیسیون اتحادیه اروپا و نخست وزیر ایتالیا در زمینه همکاری برای اصلاح سیستم مهاجرت اتحادیه اروپا به توافق رسیدند. جزئیات را در این گزارش بخوانید.

اورزولا فون دیر لاین، رئیس کمیسیون اروپا و جوزپه کنته، نخست وزیر ایتالیا پس از یک کنفرانس ویدیویی، به تاریخ ۲۰ اکتبر یک بیانیه مشترک را نشر کردند.

آن ها گفتند که «در زمینه نیازهای اروپا به یک سیستم قابل برنامه ریزی، عادلانه و پایدار به توافق رسیده اند. این سیستم باید توازن را بین تقسیم مسئولیت و همبستگی (در میان کشورهای عضو) حفظ کند و از ارزش های اروپا و حقوق اساسی به شمول حق ابتدایی ارائه پناهندگی به صورت کامل و جامع محافظت کند.»

براساس این بیاینه، این دو رهبر «به همکاری با یک دیگر متعهد شده اند که بر اساس پیشنهادهای کمیسیون برای اصلاح سیستم مهاجرت انجام خواهد شد.»

اروپا باید در زمینه جستجو و نجات مهاجران از بحر توافق کند

بر اساس این بیانیه، فون دیر لاین و کُنته بر لزوم پیدا کردن یک راه حل اروپایی برای جستجو و نجات مهاجران در بحر تاکید کردند. 

آنان در دیدارشان به اهمیت همکاری با کشورهای شریک به خصوص در افریقا در زمینه مهاجرت و همه جوانب آن اشاره کردند. 

تقسیم مهاجران و پناهجویان

در این میان کُنته، نخست وزیر ایتالیا به تاریخ ۲۰ اکتوبر در شهر رم گفت که شورای اروپا «باید یک مکانیزم اروپایی را ایجاد کند که کارآمد باشد» تا اتحادیه اروپا بتواند به مساله مهاجرت رسیدگی کند.

نخست وزیر ایتالیا گفت، این سیستم باید «نه فقط در زمینه مسئولیت، بلکه در زمینه همبستگی نیز عادلانه باشد.»

او خواهان ایجاد یک «سیستم متعادل برای تقسیم (مهاجران در میان کشورهای عضو) و بازگرداندن آن ها (به کشورهای مبدا)» شد. کنته پس از دیدار با پدرو سانچز، همتای اسپانیایی اش در شهر روم گفت که هر دو دراین زمینه با هم توافق نظر دارند.

Juan Tomás Avila Laurel | Photo: Josep Gutiérrez (via DW)
Juan Tomás Avila Laurel | Photo: Josep Gutiérrez (via DW)


 

در همین زمینه