محافظان امنیتی در برابر اردوگاه تومپا در مرز مجارستان و صربستان. عکس از خبرگزاری رویترز
محافظان امنیتی در برابر اردوگاه تومپا در مرز مجارستان و صربستان. عکس از خبرگزاری رویترز

به دلیل محدودیت های اخیر در قانون پناهندگی مجارستان، کمیسیون اتحادیه اروپا بار دیگر علیه این کشور شکایت کرده است. براساس این قانون جدید، پناهجویان نمی توانند به صورت مستقیم در مجارستان پناهندگی بدهند. برای این کار باید به سفارتخانه های این کشور در کیف یا بلگراد مراجعه کنند.

گفته می شود که مقامات اتحادیه اروپا به اصطلاح روند رسیدگی به تخلف از توافقنامه را آغاز کرده اند. کمیسیون اتحادیه اروپا گفته است که قوانین جدید مجارستان محدویت های غیرقانونی را وضع کرده است که دسترسی به روند پناهندگی برای پناهجویان را مشکل ساخته و این قانون جدید مغایر دستورالعمل های سیستم پناهندگی اتحادیه اروپا است.

کسانی که به دنبال محافظت هستند، از چند ماه به این طرف نمی توانند دیگر در خاک مجارستان درخواست پناهندگی بدهند. در عوض، آنها باید به سفارتخانه های مجارستان در بلگراد یا کیف بروند و اراده شان را برای دادن درخواست پناهندگی به مجارستان ارائه کنند.

دیوان عالی اروپا قبلا تایید کرده بود که پناهجویان در اردوگاه های ترانزیتی مجارستان در مرز با صربستان به طور غیرقانونی زندانی شده اند. پناهجویان بعضا مجبور بودند که چند ماه در حالت انتضار به سر ببرند تا که بتوانند درخواست پناهندگی بدهند. پس از صدور حکم دیوان عالی اروپا، مجارستان اردوگاه ها را در ماه می امسال مسدود کرد. اما چند روز بعد، قوانین جدیدی را تصویب کرد که حالا کمیسیون اتحادیه اروپا علیه آن اقدام کرده است.

حکومت مجارستان اکنون دو ماه دیگر فرصت دارد، تا به نگرانی های کمیسیون اتحادیه اروپا پاسخ بدهد. اگر در طول روند رسیدگی به این مورد، نگرانی ها برطرف نشوند، قضیه دوباره در برابر دیوان عالی اروپا قرار خواهد گرفت

 

در همین زمینه