در حال حاضر ۴۲۰۰ نفر در اردوگاه واتی در ساموس زندگی می کنند (عکس آرشیف)
در حال حاضر ۴۲۰۰ نفر در اردوگاه واتی در ساموس زندگی می کنند (عکس آرشیف)

حداقل ۱۵۰ مهاجر به دلیل آتش سوزی در اردوگاه ثبت نام "واتی" در جزیره ساموس یونان بی خانمان شدند. تحقیقات در مورد چگونگی این رخداد آغاز شده است.

مانوس لوگوتتیس، رئیس اداره پناهندگی در جزیره ساموس در یونان روز دوشنبه خبر داد که در نتیجه آتش سوزی در اردوگاه "واتی" حد اقل ۱۵۰ پناهجو بی خانمان شده اند. به گفته این اداره، در نتیجه این آتش سوزی "کسی آسیب ندیده است."

مسئولین این اداره گفته اند که افزون بر نبود تلفات جانی، به این اردوگاه هم آسیب جدی نرسیده است.

آتش سوزی به دلایل نامعلوم حدود ساعت ۴:۰۰ صبح به وقت محلی صورت گرفته است. نیروهای اطفائیه توانستند که به سرعت آن را خاموش کنند. گفته می‌شود که برای دریافت حقایق، تحقیقات نیز آغاز شده است.

در حال حاضر، حدود ۴۲۰۰ نفر در اردوگاه ساموس زندگی می‌کنند. این رقم، هفت برابر بیشتر از ظرفیت این اردوگاه است. مهاجران تعدادی اردوگاههای فرعی را در اطراف اردوگاه ساموس ایجاد کرده‌اند.

در چند ماه گذشته، چندین آتش سوزی در داخل و اطراف این اردوگاه رخ داده است. پولیس سوء ظن دارد که آتش سوزی ها عمدی بوده اند.

در ماه سپتمبر، یک آتش سوزی شدید اردوگاه موریا در جزیره لیسبوس را به طور کامل تخریب کرد. دیوان عالی یونان در حال حاضر از پنج شهروند افغان که به آتش افروزی عمدی متهم اند، تحقیق می‌کند.

 

در همین زمینه