اوپن آرمز، روز چهارشنبه ۴ نومبر  ۲۰۲۰ راهی آب‌های لیبیا در مدیترانه شد تا در عملیات نجات مهاجران شرکت کند. عکس از آوپن آرمز
اوپن آرمز، روز چهارشنبه ۴ نومبر ۲۰۲۰ راهی آب‌های لیبیا در مدیترانه شد تا در عملیات نجات مهاجران شرکت کند. عکس از آوپن آرمز

کشتی بشردوستانه اوپن آرمز، روز چهارشنبه ۴ نومبر راهی آب‌های لیبیا در مدیترانه شد تا عملیات نجات مهاجران را از سر بگیرد. در شرایط کنونی اوپن آرمز تنها کشتی نجات بشردوستانه در این منطقه به شمار میرود.

اسکار کمپز، بنیانگذار سازمان خیریه اسپانیایی اوپن آرمز در پیامی در تویتر نوشت که کشتی متعلق به این سازمان بندر بارسلون را به مقضد آب‌های لیبیا ترک کرده است. قرار است تا چند روز دیگر کشتی به منطقه جستجو و نجات در مدیترانه برسد.


در شرایط کنونی اوپن آرمز تنها کشتی نجات بشردوستانه در این منطقه به شمار میرود. تعداد زیادی از کشتی‌های نجات خیریه به دلیل « مشکلاتی» از سوی مقام‌های ایتالیایی متوقف شده‌اند.

کشتی اوپن آرمز در آخرین ماموریت خود در نیمه ماه سپتمبر ۲۷۸ مهاجر را از مدیترانه نجات داده بود. این مهاجران بعدتر برای قرنطین ناشی از شیوع ویروس کرونا، یک کشتی ایتالیایی انتقال داده شدند. خدمه کشتی اوپن آرمز نیز دو هفته را در قرنطین گذراندند و سپس در اوایل ماه اکتوبر با کشتی به بارسلون برگشتند.

اوپن آرمز امسال حدود شش ماه تحت بازسازی قرار گرفت و با وسایل و تدابیر صحی مقابله با بحران کرونا و امراض مانند توبرکلوز مجهز شد. 

 

در همین زمینه