اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان (بامف)
اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان (بامف)

براساس گزارش ها، رقم درخواست های پناهندگی در آلمان همچنان رو به کاهش است. به ویژه از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا درخواستی های پناهندگی در این کشور به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

 روزنامه آلمانی "بیلد ام زونتگ" به قول وزارت داخله آلمان گزارش داده است، از ماه جنوری تا اواخر اکتوبر حدود ۵۷ هزار و ۲۰۰ درخواست به اصطلاح فرامرزی وجود داشته است. در مجموع در سال ۲۰۱۹ این رقم ۱۱۱ هزار و ۹۴ درخواست بوده است.

 بخصوص از زمان شروع شیوع ویروس کرونا، تعداد درخواست های پناهندگی به شدت کاهش یافته است.

در ماه اپریل ۴۱۰۰، در ماه می ۲۳۰۰ و در ماه جون۲۸۸۰ در خواستی ثبت شده است. در ماه اکتوبر ۶۴۹۹ پناهجو درخواست پناهندگی در آلمان داده است.

 همچنین گزارش شده است که در یک سال گذشته، هزینه های حکومت فدرال برای کمک های اجتماعی برای پناهجویان نیز اندکی کاهش یافته است. در اواسط ماه اکتوبرو امسال، اداره فدرال احصائیه آلمان تقریباً از ۳۸۵ هزار پناهجو گزارش داده است که طبق قانون کمک های اجتماعی پناهجویان (AsylbLG) در پایان سال ۲۰۱۹ این کمک ها را به دست آورده اند. این رقم شش درصد کمتر از یک سال قبل عنوان شده است. در سال ۲۰۱۵، ۹۷۵ هزار نفر هنوز از این کمک ها مستفید گردیده بودند. از آن زمان به این طرف این رقم به طور مداوم کاهش یافته است.

 

در همین زمینه