آرشیف: پناهجویانی که در اوج بحران مهاجرت در بحیره مدیترانه از مرگ نجات داده شدند.
آرشیف: پناهجویانی که در اوج بحران مهاجرت در بحیره مدیترانه از مرگ نجات داده شدند.

عواقب اقتصادی جدی ناشی از شیوع ویروس کرونا به گفته کارشناسان، در بسیاری از کشورهای افریقایی می تواند منجر به مهاجرت های جدید گردد. همچنین به دلیل محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا و مسدود شدن مرز ها، قاچاقبران نیز برای انتقال مهاجران به اروپا راه های جدیدی را امتحان خواهند کرد.

برام فرووز، رئیس انستیتوت تحقیقاتی "مرکز مهاجرت مختلط"، به آژانس مطبوعاتی آلمان گفته است که در آینده عوامل مهاجرت ها تقویت خواهند شد. او در ادامه می گوید: «تمایل مردم به مهاجرت رشد خواهد کرد، اما گزینه های مهاجرت احتمالا کوچک خواهند شد.»

همچنین رولند نوحه، از سازمان " Idai Renaissance" در شهر بنین نایجریا با تایید این امر می گوید که او در انتظار "حرکت های بزرگ تر (مهاجرت ها) در کشور خود است. زیرا شیوع ویروس کرونا در کشوراش منجر به فقر و رنج شدید بین مردم گردیده است."

با این حال، به گفته کارشناسان، ممکن است مسیر های جدید مهاجرت ایجاد شود. فرووز به این نظر است که در سال های آینده کمترمهاجرت از کشورهای جنوب صحرا به اروپا صورت خواهد گرفت، اما مهاجرت ها در داخل کشورها یا منطقه افزایش خواهند یافت. علاوه براین نوحه می گوید که قاچاقچیان به دلیل محدودیت های کرونا، مسیر های جدیدی برای قاچاق مهاجران را امتحان خواهند کرد.

 براساس گفته های برام فرووز، امسال رقم مهاجرت ها از طریق بحیره مدیترانه به طور قابل توجهی کاهش یافته است. از یک طرف، دلیل این امر محدودیت های سفر و بسته شدن مرزها بود که در بسیاری از نقاط به دلیل شیوع ویروس کرونا این اقدامات روی دست گرفته شده است. از طرف دیگر، کاهش درآمد بسیاری از مردم می تواند دلیل دیگر باشد. بنابرین مردم نمی توانند از عهده پرداخت سفر غیرقانونی گران قیمت برآیند. اقتصاد کشورهای صحرای بزرگ افریقا طبق اعلام بانک جهانی، امسال ۳،۳ درصد کوچک خواهد شد.

 

در همین زمینه