آتش سوزی در اردوگاه واتی در جزیره ساموس یونان (۱۱ نوامبر ۲۰۲۰)
آتش سوزی در اردوگاه واتی در جزیره ساموس یونان (۱۱ نوامبر ۲۰۲۰)

در اردوگاه واتی در جزیره ساموس یونان روز چهارشنبه (۱۱ نوامبر) آتش سوزی بزرگی رخ داد. یورگوس استانتزوس، شهردار واتی، گفته است که این "آتش سوزی عمدی بوده است".

شهردار واتی گفته است که در چند کانتینر در اردوگاه واتی بالون های گاز انفجار کرده است. استانتزوس از حکومت مرکزی در آتن خواسته است تا باید همه پناهجویان هم اکنون بسیار سریع به شهر های غیر جزیره ای انتقال داده شوند.

رسانه های محلی گزارش دادند که آتش سوزی در آشپزخانه های این اردوگاه صورت گرفته است. در این آشپزخانه ها از بالون های گاز برای پخت و پز استفاده می شود.

در حال حاضر حدود ۳۸۰۰ پناهجو در این اردوگاه در جزیره ساموس زندگی می کنند. این رقم شش برابر بیشتر از ظرفیت این اردوگاه عنوان شده است.

آتش سوزی در اردوگاه واتی در جزیره ساموس یونان (۱۱ نوامبر ۲۰۲۰)
آتش سوزی در اردوگاه واتی در جزیره ساموس یونان (۱۱ نوامبر ۲۰۲۰)

 در چند ماه گذشته چندین آتش سوزی در داخل و اطراف این اردوگاه رخ داده است. در آتش سوزی آخر که کمتر از دوهفته پیش رخ داد، گفته شد که پناهجویان آسیبی ندیدند.

در ماه آگست، یک آتش سوزی گسترده در کمپ موریا، بزرگترین اردوگاه پناهجویان در یونان صورت گرفت و این اردوگاه را کاملا تخریب کرد. سارنوالی یونان در ارتباط به این آتش سوزی علیه پنج افغان به اتهام آتش زدن این اردوگاه اقامه دعوا کرده است.

 

در همین زمینه