کشتی اوپن ارمز در حالی عملیات نجات، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۰. عکس: صفحه تویتر اسکار کمپ
کشتی اوپن ارمز در حالی عملیات نجات، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۰. عکس: صفحه تویتر اسکار کمپ

شش تن پس از غرق شدن قایق در آب‌های مدیترانه در سواحل لیبیا جان خود را از دست دادند. در این میان یک کودک ۶ ماهه پس از بررسی صحی نتوانست به زندگی ادامه دهد. اوپن ارمز تنها کشتی نجات در ساحه بود که توانست۲۶۰مهاجر را در آب‌های مدیترانه نجات دهد.

دست کم شش مهاجر با وجود مداخله و عملیات نجات کشتی اوپن ارمز به روز چهارشنبه ۱۱ نوامبر در اثر غرق شدن قایق آنها در آب‌های مدیترانه جان باختند. در میان این قربانیان یکی هم کودک ۶ ماهه از کشورگینه به نام ژوزف است. این کودک در حالی که منتظر کمک صحی بود درگذشت.

سازمان اسکار کمپ ارمز تصاویری را از جریان بررسی صحی از کودک نوزاد در صفحه تویتر منتشر کرده است. برخی از مهاجران نجات یافته در حالت صحی اورژانس و تحت مراقبت قرار دارند. از سوی دیگر مقامات ایتالیایی اعلام کردند که نیروهای دریایی این کشور یک کشتی نجات را با داکتران از لمپدوسا برای معالجه افراد که در شرایط اورژانس هستند فرستاده است.

در بیش از ۲۴ ساعت، کشتی اوپن ارمز بیش از سه عملیات نجات را انجام داد. این کشتی در نخستین عملیات نجات ۸۸ تن، در دومین عملیات صد تن و در سومین عملیات نزدیک به شصت مهاجر را نجات داد.

کپیتان کشتی اوپن ارمز می گوید قبل از رسیدن نیروهای ایتالیایی برای کمک، ۲۶۳ تن را نجات داده و در عرشه کشتی سوار کردند.

این سازمان در صفحه تویتر می نویسد: «درعملیات دوم به تعداد ۱۰۰ تن را در آب ها نجات دادیم. در این جریان این عملیات آلارم فون های خطر را مشاهده کردیم و دست بکارنجات شدیم» «وقتی قایق آنها برهم می خورد و غرق می شود، آنها برای روزها در دریا به حال خودشان رها می شوند.»

نجات گران برای بازیابی مردان، زنان و کودکانی که هنگام شکسته شدن وغرق شدن قایق بادی در آب افتاده بودند، خود را درآب انداحتند. نیروهای نجات اجساد را در عرشه کشتی انتقال دادند.

ریکاردو گاتی مسئول اوپن ارمز در ایتالیا در صفحه تویتر می نویسد: «عملیات روز چهارشنبه نیاز فوری برای یک دستورالعمل بشری بین قاره آفریقا و اروپا را نشان می دهد.»

اوپن ارمز تنها کشتی نجات است که در حال حاضر در دریای مدیترانه فعالیت می کند. این در حالیست که سایرکشتی های سازمان های غیر دولتی به دلایل مختلف در بنادر ایتالیا در بازداشت هستند.

در سال ۲۰۲۰ با حضور قایق های مهاجران در مدیترانه مرکزی، این راه کشنده ترین مسیر مهاجرت در جهان برای آواره گانی که از کشور های لیبیا و تونس به اروپا می آیند، گزارش داده شده است.

براساس اعلامیه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) بیش از ۲۰۰۰۰۰ مهاجر در جریان هفت سال تلف شدند. 

در همین زمینه