عکس آرشیف: پناهجویان در مرز کرواسیا عکس از دویچه وله
عکس آرشیف: پناهجویان در مرز کرواسیا عکس از دویچه وله

اتحادیه اروپا درباره اتهاماتی تحقیق می‌کند که بر اساس آن کمیسیون اروپا کنترول لازم بر رعایت حقوق بشر در عملیات مرزی در کروسیا را اعمال نکرده است. سازمان‌های خیریه از احتمال عدم رعایت حقوق مهاجران در جریان اخراج‌ها و عملیات مرزی در کرواسیا اظهار نگرانی کرده‌اند.

به گفته سازمان عفو بین المللی، کرواسیا برای عملیات مرزی در این کشور، از اتحادیه اروپا پول دریافت میکند اما در ازای آن، میکانیزم تضمین کننده برای مطابقت اقدامات خود با حقوق اروپایی را به کمیسون ارائه نکرده است.

این سازمان کمیسیون اروپا را متهم کرده است که در مصرف کمک‌های خود به کرواسیا بر رعایت حقوق اساسی و اروپایی در این کشور کنترول لازم را اعمال نکرده است. 

در همین زمینه: سازمان عفو بین الملل: اتحادیه اروپا در بدرفتاری با مهاجران در مرز کرواسیا و بوسنیا «همدست» است

دفتر حقوق بشر کمیسیون اتحادیه اروپا این هفته با انتشار خبرنامه ای گفت:« طی چهارسال گذشته، سازمان عفو بین المللی و تعدادی سازمان های دیگر، از اعمال موارد متعدد نقض حقوق بشر از جمله لت و کوب و شکنجه مهاجران توسط پولیس کرواسیا گزارشهایی را ثبت کرده‌اند.»

در همین زمینه: انتقاد سازمان عفو بین الملل از رفتار بی‌رحمانه پولیس کرواسیا با مهاجران

یک منبع دفتر حقوق بشر اروپا گفت کمیسیون موظف شده تا ۳۱ جنوری ۲۰۲۱ در رابطه با میکانیزم کنترول، چگونگی و رعایت حقوق اساسی افراد در مصرف کمک‌های مالی در عملیات مرزی در کرواسیا به پرسش‌های این دفتر پاسخ دهد.

در ماه اکتوبر، اداره مهاجرت دنمارک نیز گزارش مستندی را درباره لت و کوب، شکنجه و تجاوز جنسی به مهاجران در کرواسیا تهیه کرده و از اتحادیه اروپا خواسته بود در این مورد تحقیق کند.

 

در همین زمینه