گروهی از مهاجران در قبرس که وارد یک کمپ می شوند./عکس: picture-alliance/AP Photo/P. Karadijas
گروهی از مهاجران در قبرس که وارد یک کمپ می شوند./عکس: picture-alliance/AP Photo/P. Karadijas

قاچاقبران یک بار دیگر موفق گردیدند تا مهاجران را از ترکیه به قبرس که عضو اتحادیه اروپا است، بیاورند. این سومین گروه از مهاجران است که طی چند روز گذشته به قبرس رسیده اند.

براساس گزارش شبکه دولتی رادیو و تلویزیون قبرس (ار ای ک)، در نخستین ساعات صبح روز دوشنبه، نیروهای امنیتی ۲۱ مهاجر سوریایی را در ساحل پوموسکه در شمال غرب جمهوری قبرس قرار دارد، کشف کردند. 

بر بنیاد این گزارش، این پناهجویان برای پولیس گفته اند، با یک قایق از سواحل ترکیه به این جا آمده اند که ۷۰ کیلومتر از آن جا فاصله دارد. اما از قاچاقبران هیچ اثری وجود ندارد.

این پناهجویان سومین گروه مهاجرانی هستند که درطی چند روز گذشته به قبرس رسیده اند.

در روز های شنبه و یکشنبه گذشته، ۲۴ مهاجر از ترکیه به قبرس آمدند که پنج کودک در میان آن ها بودند. پنجشنبه هفته گذشته ۱۸ مهاجر از ترکیه به قبرس خود را رساندند.

حکومت قبرس بارها تکرار کرده که کمپ های مهاجران در جزیره قبرس مزدحم اند و گنجایش شمار بیشتری از مهاجران را ندارند.

طبق اطلاعات پولیس این کشور، در سال گذشته حدود ۱۰ هزار مهاجر به قبرس آمده اند، در حالی که شمار جمعیت این جزیره به حدود ۱.۲ میلیون تن می رسد.

 

در همین زمینه

Webpack App