مهاجران در فریدلند، آلمان/عکس از: Reuters
مهاجران در فریدلند، آلمان/عکس از: Reuters

حکومت آلمان فدرال در سال های آینده نیز برای ایالات این کشور کمک هایش را به منظور تامین هزینه های مهاجران ادامه می دهد. ایالات کوچکتر آلمان که از نظر مالی ضعیف تر هستند، در اولویت قرار می گیرند.

 پارلمان آلمان فدرال (بوندستاگ) پنجشنبه شام اعلام کرد که از طریق بخش بزرگتری از مالیات بر ارزش افزوده در سال ۲۰۲۱، مبلغ اضافی ۵۰۰ میلیون یورو به ۱۶ ایالت آلمان اختصاص داده می شود.

افزون براین ایالات آلمان کمک مالی سالانه نیز دریافت می کنند که از حدود ۵۲۸ میلیون درحال حاضر به حدود ۶۳۱ میلیون یورو طی سال های آینده افزایش می یابد.

به خصوص ایالات کوچکتر آلمان که از نظر مالی ضعیف هستند، قرار است از این کمک بهره مند شوند.

انگلا مرکل، صدراعظم آلمان در ماه جون سال ۲۰۱۹ با نخست وزیران ایالات در مورد کمک های مالی اساسا به توافق رسیده بود.

او در آن وعده داده بود که حکومت آلمان فدرال در طول مدت زمانی که روند رسیدگی به درخواست پناهندگی ادامه دارد، به پرداخت ماهانه مبلغ ۶۷۰ یورو به هر پناهجو ادامه می دهد.

براساس همین قانون، ایالات و نواحی نیز به خاطر بحران کرونا، مبلغ بیشتری را دریافت می کنند که باید به خدمات عمومی صحی اختصاص داده شود.

از مجموعا ۳،۱ میلیارد یورو که مرکل راجع به آن با نخست وزیران ایالات به توافق رسیده بود، بخش نخست آن که شامل ۲۰۰ میلیون یورو می شود، در میان ایالات آلمان تقسیم می شود.

قرار است که با استفاده از این مبلغ شمار پرسونل در ادارات رسیدگی به امور صحی (Gesundheitsamt) افزایش یابد.

در حال حاضر بسیاری از ادارات رسیدگی به امور صحی در زمینه تعقیب ارتباطات بیماران مبتلا به کرونا حتی به کمک اردوی آلمان فدرال (Bundeswehr) نیازمند هستند.

 

در همین زمینه