اتحادیه اروپا و مساله مهاجرت
اتحادیه اروپا و مساله مهاجرت

شمار درخواست های پناهندگی در اتحادیه اروپا در ماه سپتمبر دوباره افزایش یافته، اما هنوز هم کمتر از میزان قبل از همه گیری ویروس کرونا است. آمار رسیدگی به پرونده ها و قبولی درخواست های پناهندگی نیز بار دیگر بیشتر شده است. میزان قبولی پناهجویان افغان نیز اندکی بیشتر شده است.

گزارشی تازه از اداره حمایت از پناهندگی در اتحادیه اروپا می رساند که در ماه سپتمبر سال جاری میلادی، شمار درخواست های پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا افزایش یافته است. البته این آمار ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا به علاوه سویس و ناروی را شامل می شود و بریتانیا را در بر نمی گیرد.

از آغاز سال ۲۰۲۰ تا پایان ماه سپتمبر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سویس و ناروی، در مجموع ۳۳۷ هزار و ۸۳۰ درخواست پناهندگی ثبت شده که ۳۰ درصد کاهش را نسبت به همین دوره زمانی در سال قبلی میلادی نشان می دهد.

در ماه سپتمبر سال جاری میلادی ۴۲ هزار و ۸۰۰ درخواست پناهندگی در اتحادیه اروپا، ناروی و سویس به ثبت رسیده است. بیشتر متقاضیان پناهندگی به ترتیب آمار از سوریه با ۱۵ درصد، افغانستان با ۱۲ درصد، کلمبیا با شش درصد و ونزوئلا با شش درصد از مجموع درخواست ها بوده اند. آمار درخواست های پناهندگی شامل پرونده های الحاق خانوادگی نیز می گردد که در اتحادیه اروپا ارائه شده اند.

شمار درخواست های پناهندگی افغان ها با چهار هزار و ۹۲۸ پرونده در ماه سپتمبر افزایشی ۲۸ درصدی را نسبت به ماه قبلی و افزایشی مداوم را نسبت به پنج ماه قبلی نشان می دهد. میزان درخواست های پناهندگی ایرانی ها نیز در این ماه ۳۵ درصد افزایش یافته است. درخواست پناهندگی سوریایی ها ۲۰ درصد نسبت به ماه آگست افزایش یافته است.

پاکستانی ها، ترک ها، عراقی ها، بنگلدشی ها، سومالیایی ها و نایجریایی ها نیز تعداد قابل توجهی از درخواست ها را در ماه سپتمبر ارائه کردند؛ به ویژه ترک ها با افزایشی ۲۵ درصدی، بنگلدشی ها با افزایشی ۲۴ درصدی و پاکستانی ها با افزایشی ۲۲ درصدی نسبت به ماه گذشته میلادی از گروه های رو به رشد می باشند.

کرونا و کاهش درخواست ها

تدابیر وضع شده به خاطر بحران کرونا همزمان با اینکه سطح سفرهای غیرقانونی و تحرک پناهجویان را کاهش داده، روند رسیدگی به درخواست های پناهندگی را نیز کندتر ساخته است.

اما مقام های پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به شمول سویس و ناروی ابزارها و روش های تازه ای را برای رسیدگی به روند پناهندگی ایجاد کرده اند.

هرچند شمار درخواست های پناهندگی در این بلوک نسبت به ماه آگست هفت درصد افزایش یافته، اما نسبت به آمار قبل از آغاز پاندمی کرونا در جنوری و فبروری، به میزان دو سوم کمتر است.

سوریایی ها، افغان ها، کلمبیایی ها، ونزوئلایی ها و پاکستانی ها بیشترین درخواست های پناهندگی را ارائه داده اند که کمی بیشتر از دو پنجم همه درخواست ها را در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سویس و ناروی در بر می گیرد.

در میان اتباع ۳۰ کشور مبداء پناهجویان، کلمبیایی ها و پیرویی ها تنها کسانی بودند که اخیراً بیشتر از سال ۲۰۱۹ درخواست پناهندگی کرده اند. شمار متقاضیان پناهندگی از بلاروس نیز در اتحادیه اروپا افزایشی چشمگیر داشته است.

پناهجویی که در یکی از اعضای اتحادیه اروپا پذیرفته نشود، در کشور دیگر این اتحادیه درخواست پناهندگی کرده نمی‌تواند.
پناهجویی که در یکی از اعضای اتحادیه اروپا پذیرفته نشود، در کشور دیگر این اتحادیه درخواست پناهندگی کرده نمی‌تواند.

میزان قبولی ها براساس ملیت

در مجموع در مورد ۴۸ هزار درخواست پناهندگی در این کشورها تصمیم گرفته شده که ۲۸ درصدشان براساس قوانین اتحادیه اروپا حق حفاظت (قبولی) دریافت کرده اند. این آمار بالاترین میزان پاسخ به درخواست های پناهندگی را در آمار ماهانه سال جاری را در این بلوک نشان می دهد.

ارائه پاسخ به درخواست ها نسبت به آگست ۲۰۲۰ افزایشی ۱۱ درصدی را نشان می دهد. کلمبیایی ها، سوریایی ها، ونزوئلایی ها، افغان ها و عراقی ها بیشترین پاسخ ها را دریافت کرده اند.

در ماه سپتمبر به سه هزار و ۷۴۲ پرونده افغان ها پاسخ اولیه ارائه شده که ۲۶ درصد افزایش را نسبت به ماه قبلی اش نشان می دهد. در ماه سپتمبر میزان قبولی افغان ها در اتحادیه اروپا، سویس و ناروی به ۵۸ درصد رسیده است، در حالی که در ماه های ابتدایی سال جاری ۴۴ تا ۴۹ درصد بوده است.

میزان قبولی دیگر کشورهای مبدا به ترتیب اریتریا با ۸۲ درصد، سوریه با ۸۱ درصد، فلسطینی ها با ۶۱ درصد، سومالیا ۶۰ درصد، افغانستان ۵۸ درصد، عراق ۵۶ درصد و چهار ملیت دیگر بالای ۵۰ درصد می باشد.

برای افغان ها، عراقی ها و فلسطینی ها، این میزان قبولی بالاترین میزان در ۱۰ ماه گذشته نیز محسوب می شود که از ۴۱ تا ۵۰ درصد متغیر بوده است.

پرونده های در حال انتظار

۴۱۵ هزار و ۱۸۶ درخواست پناهندگی نیز تا پایان ماه سپتمبر در حال انتظار بوده اند که سه هزار و ۲۳۵ پرونده بیشتر از ماه قبلی اش را شامل می شود. یکی از دلایلی که کندی رسیدگی به درخواست ها را افزایش داده، تدابیر وضع شده به خاطر بحران کرونا می باشد.

در ماه سپتمبر در مجموع ۴۷ هزار و ۵۴۴ دوسیه درخواست پناهندگی از افغان ها در اتحادیه اروپا، سویس و ناوری در حال انتظار بوده اند که بازهم افزایش را نشان می دهد.

در این ماه ۴۳۸ پرونده پناهندگی افغان ها نیز در این کشورها بسته شده است که بیشترین شمار ماهانه در دو سال گذشته می باشد.

۶۵۰ درخواست پناهندگی نیز توسط افغان ها پس گرفته شده که افزایشی ۵۰ درصدی را نسبت به آگست می رساند.

در مجموع افغان ها بازهم بالاترین میزان پرونده های درحال انتظار را در اداره های پناهندگی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سویس و ناروی دارند.

 

در همین زمینه