آرشیف: در انگلستان مهاجران تا دیر زمانی در بازداشتگاه ها به سر می برند. عکس از Creative Commons
آرشیف: در انگلستان مهاجران تا دیر زمانی در بازداشتگاه ها به سر می برند. عکس از Creative Commons

کادر صحی و گروهی از داکتران به نمایندگی از سازمان داکتران جهان از مقامات کشور انگلستان خواسته اند تا مهاجران را از مراکزپذیرایی در قید نظامی به جای دیگری انتقال دهند. به گفته این سازمان شرایط صحی در این بازداشتگاه ها برای مهاجران مناسب نیست.

بر اساس رسانه گاردین در حال حاضر در حدود ٦٠٠ مهاجر در دو بازداشتگاه نظامی در شهر کنت و پمبروکشیر حضور دارند. سازمان داکتران جهان نامه ای را به پریتی پاتل وزیر کشور انگلستان فرستاده تا مهاجران را از این بنگاه های نظامی آزاد سازند و به جایی دیگری با شرایط بهتر صحی انتقال دهند.

سازمان داکتران جهان می‌گوید که این مهاجران در بازداشتگاه ها به سر می‌برند و شرایط جلوگیری از ویروس کرونا در این جا ها اصلن در نظر گرفته نمی شود. این سازمان همچنان می‌گوید که بازداشتگاه های نظامی برای مهاجران جای مناسبی نیست.

گروهی از داکتران به نمایندگی از این سازمان حقوق بشری معتقدند كه این‌گونه مراکز برای مهاجران به دلیل عدم دسترسی به خدمات بهداشتی كافی و مناسب نیست و خطرات ناشی از ویروس کرونا را در بر دارد.

به گفته این سازمان نگهداشتن مهاجران در مراکز نظامی بالای روحیه آن‌ها تأثیر منفی دارد زیرا آن‌ها از جنگ فرار کرده‌اند. بنابران باعث آسیب روانی بشتر در آن‌ها می‌شود.

در نامه‌ای از سوی این سازمان به وزیر کشور همچنان ذکر شده است که این بازداشتگاه ها برای مهاجران مانند زندان است و شرایط مراکز پزیرایی از مهاجران را ندارد.

این اقدام از سوی متخصصان صحی هنگامی صورت گرفت که مقامات کشور انگلیس می‌خواستند تعدادی از کارکنان را در این بازداشتگاه ها برای مهاجران بفرستند.

به گفته گاردین یکی از مهاجران در این مراکز پس از بررسی صحی به ویروس کرونا مبتلا شده است.

در نامه‌ به وزیر کشور همچنان ذکر شده است که مهاجران در این بنگاه ها نیاز به بررسی صحی دارند. آن‌ها به دلیل کمبود کارکن صحی در ساحه داکتر ندارند بنا وضعیت صحی آن‌ها در خطر است.

پل موریسون رئیس یک نهاد خدمات مهاجرتی در انگلستان روز سه شنبه نیز از وزارت کشور خواسته است تا جایی مناسبی را برای نگهداری و پذیرایی مهاجران در نظر گیرد.

اما سخنگوی وزارت امور داخله انگلستان می‌گوید که پناهجویان مطابق با قانون و الزامات فاصله اجتماعی در شرایط امن در این مراکز به سر می برند.

این مقام همچنان می‌گوید: ما رفاه پناهجویان را بسیار جدی می گیریم و در رابطه با شرایط صحی خدماتی بیشتری را ارائه خواهیم کرد.

 

در همین زمینه