پناهجویانی که از بحیره مدیترانه نجات داده شده اند در انتظار اسکان مجدد در آلمان به سر می‌برند.
پناهجویانی که از بحیره مدیترانه نجات داده شده اند در انتظار اسکان مجدد در آلمان به سر می‌برند.

فرانک رموس، نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در آلمان، امروز سه شنبه (اول دسمبر) در برلین گفته است که تا پایان ماه سپتمبر امسال فقط ۱۵ هزار پناهجو تحت برنامه‌های اسکان مجدد توسط کشورها پذیرفته شده اند.

این در حالی است که در همین دوره زمانی در سال ۲۰۱۹ بیش از ۵۰ هزار پناهجو توسط کشورها پذیرفته شده بودند.

پناهجویان قبول شده و یا به ویژه آسیب پذیر که دیگر به کشورشان برگشت کرده نمی‌توانند و یا به طور دایمی در کشور میزبان فعلی مانده نمی‌توانند، افراد بیمار، زنانی که در اردوگاه های پناهجویان هستند و در معرض خطر خشونت و تجاوز قرار دارند و یا هم خانواده های که اطفال خوردسال دارند، تحت این برنامه قرار می گیرند. این افراد توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد انتخاب می شوند.

اتحادیه اروپا امسال وعده پذیرش ۳۰ هزار پناهجو در برنامه اسکان مجدد را داده که از جمله آلمان قول پذیرش ۵۵۰۰ تن را داده است. بر اساس اطلاعات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تقریباً ۱۴۰۰ نفر از این پناهجویان امسال تا کنون در آلمان اسکان داده شده اند. به دلیل محدودیت‌های سفر برنامه اسکان مجدد بعضا به حالت تعلیق درآمده است. اما گفته می شود که از اواخر ماه سپتمبر این برنامه از سر گرفته شده است.

رموس می گوید که در سراسر جهان نیاز به پذیرش ۱.۴ میلیون نفر در برنامه اسکان مجدد وجود دارد. در سال ۲۰۱۹ در مجموع ۶۳ هزار نفر تحت این برنامه پذیرفته شده بودند. به قول رموس این رقم کمتر از پنج درصد از نیازهای جهانی است.

نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در آلمان می پذیرد که وضعیت بسیار پیچیده است و این پیچیدگی ها بر فعالیت کارمندان این سازمان نیز تاثیر گذاشته است. اما او امیدوار است که در آینده قابل پیش بینی پس از بحران کرونا امکانات بیشتری برای برنامه اسکان مجدد مهیا شود. رموس می گوید که برآورده شدن این آرزو در سال ۲۰۲۱ غیرواقعی است و نمی توان انتظارش را داشت اما او تاکید می کند که اسکان مجدد پناهجویان تقسیم مسئولیت بین المللی است.

 

در همین زمینه