کارمندان اداره مهاجرت آلمان در حال ثبت درخواست پناهندگی یک پناهجو
کارمندان اداره مهاجرت آلمان در حال ثبت درخواست پناهندگی یک پناهجو

محاکم اداری در سال جاری هزاران تصمیم منفی پناهندگی برای پناهجویان افغان را لغو کرده اند. براساس یک گزارش تازه حدود ۶۰ درصد از پرونده های رد شده ای که به محکمه مراجعه نموده اند، از محکمه جواب مثبت دریافت کرده اند.

براساس یک گزارش رسانه ای، محاکم اداری در نه ماه نخست سال جاری ۵۶۴۴ تصمیم منفی پناهندگی برای پناهجویان افغان را لغو کرده اند. روزنامه گروه رسانه ای "فونکه" روز پنجشنبه گزارش داده که از میان ۹۵۵۷ دوسیه ای که برای تجدیدنظر به محکمه مراجعه کرده اند، ۵۹/۱ درصدشان موفق شده اند.

این آمار از پاسخ حکومت فدرال به یک پرسشنامه فراکسیون حزب چپ در بوندستاک یا پارلمان آلمان برآمده است. این حزب معلومات این پاسخنامه را در اختیار این رسانه قرار داده است.

اولا یلپگه، سیاستمدار حزب چپ به این روزنامه گفت: «اگر بیشتر از ۵۰ درصد از تصمیم های اداره مهاجرت فدرال پس از بررسی های قضایی نادرست باشند، این یک نتیجه غیرقابل قبول است». وی اضافه کرد: «در این زمینه باید تجدیدنظر صورت گیرد». وی خواستار این شد که اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال تصمیم های نادرستش را به تنهایی بازنگری و تصحیح کند تا بار کار اضافی از روی محاکم اداری برداشته شود.

اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان (بامف)
اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان (بامف)

براساس این گزارش در ۳۷۷۸ مورد دیگر شکایت های پناهجویان افغان از تصمیم اداره مهاجرت براساس قانون دوبلین نیز حل و فصل شده است. در چنین مواردی، قبولی یا رد درخواست پناهندگی مطرح نیست، بلکه در مورد صلاحیت رسیدگی به درخواست پناهندگی توسط کشور عضو اتحادیه اروپا تصمیم گیری می شود.

اخیرا خشونت ها در افغانستان به میزان قابل توجهی افزایش یافته است؛ اگرچه شورشیان طالبان و حکومت افغانستان در حال حاضر در دوحه پایتخت قطر برای صلح مذاکره می کنند، اما در دو هفته گذشته در دو حمله بر مراکز آموزشی و حملات موشکی به کابل پایتخت این کشور بیش از ۵۰ نفر کشته شده اند.

 

در همین زمینه