پولیس و جمعیت مهاجران هنگام تخلیه کمپ سن-دونی در شمال پاریس، ۱۷ نومبر ۲۰۲۰. عکس از رویترز
پولیس و جمعیت مهاجران هنگام تخلیه کمپ سن-دونی در شمال پاریس، ۱۷ نومبر ۲۰۲۰. عکس از رویترز

یک پناهجوی افغان در فرانسه که می‌گوید در جریان تخلیه کمپ مهاجران در شهر سن-دونی در شمال پاریس، از سوی پولیس مورد لت و کوب قرار گرفته، به اداره تفتیش پولیس ملی فرانسه شکایت کرد. داکتر معالج دست چپ این پناهجو رابه دلیل ضربات وارده قالب گرفته‌است.

خبرگزاری فرانسه به نسخه‌ای از شکایت نامه عزیز، پناهجوی ۲۲ ساله افغان دست یافته که روز دوشنبه ۳۰ نومبر به اداره تفتیش پولیس ملی تحویل داده شده است. در شکایت نامه گفته شده:« پولیس‌ها به طرفم گاز اشک‌آور پرتاب کردند...چشمانم می‌سوخت و نمی‌دیدم کجا می‌روم. یک پولیس یک لگد به پشتم زد...و یک پولیس دیگر هم با دنده برقی پهلوی چپ و بند دست چپم را هدف قرار داد.»

پناهجوی یاد شده گفته است که او روز ۱۷ نومبر در حاشیه عملیات تخلیه کمپ مهاجران در سن-دونی در شمال پاریس مورد خشونت قرار گرفته است.

عزیز در ادامه گفت:«در آن روز من نتوانستم سوار بس شوم [حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ مهاجر دیگر نیز در عملیات تخلیه کمپ سن-دونی از رفتن به سرپناه‌ها بازماندند و گفته می‌شود که هنوز هم بدون سرپناه در جاده‌ها سرگردانند]. پولیس‌ها برای متفرق کردن مهاجران گاز اشک آور شلیک کردند. من می‌خواستم فرار کنم که یک پولیس مرا با لگد زد و من به زمین افتادم.» او افزود:« یک پولیس دیگرهم آمد و هردو با دنده برقی چندین بار به بازو، پشت و قبرغه‌هایم زدند. من سرم را میان دست‌هایم پنهان کرده بودم.»

در همین باره: تخلیه کمپ سن-دونی و سرگردانی صدها مهاجر در شمال پاریس

خانم الیکس ژیوفروا، از سازمان خیریه سدر(Cèdre) به مهاجر نیوز گفت که شاهد صحنه بوده است:« یک پولیس با دنده برقی اول خود را روی من و یک زن رضاکار سازمان یوتوپیا ۵۶ انداخت اما یک پولیس دیگر از ما حفاظت کرد و به اولی گفت این زنان سازمان‌های خیریه هستند. دیوانه شدی!» او گفت:«عزیز در کنار ما بود و پولیس اولی به او حمله کرد اما همکارش برای محافظت عزیز دخالت نکرد.»

به گفته این فعال حقوق پناهجویان، این قضیه هنگامی اتفاق افتاد که مهاجران بعد از ۱۲ ساعت محاصره، میان پولیس‌ها و ضربات گاز اشک‌آور گیر افتاده بودند.

در یک ویدیوی ضمیمه دوسیه که درست بعد این قضیه گرفته شده و مهاجر نیوز آن را مشاهده کرده پولیس‌ها عزیز را عقب می‌زنند و او روی زانو می‌نشیند و در حالی که اشک‌هایش جاری است، بند دست چپش را محکم گرفته است. در این هنگام کسی به او می‌گوید:«بیا اگرنه بازهم ترا می‌زنند.»

در همین زمینه: رضا جعفری، صدای پناهجویان افغان در فرانسه

عزیز گفت بعد از این که او را به شفاخانه انتقال دادند داکتر از او عکسبرداری کرد و به او دارو داد.

او در حالیکه دست چپش در قالب قرار دارد گفت:« همه بدنم درد می‌کند. آثار ضربات بر بدنم مانده. عادی راه رفته نمی‌توانم و خوابم هم نمی‌برد. وضعم خوب نیست.»

عزیز حال در یک مرکز مهاجران در شهر مولن جابجا شده است. او گفت:« من به این دلیل شکایت کردم که می‌خواهم خشونت‌های پولیس علیه مهاجران متوقف شود.»

 

در همین زمینه