شعیب اکرمی پس از پیروزی اش در برابر فادی اسفر در استکهلم پایتخت سویدن. عکس از: Daniel Schälander
📸 Photographer at @mmaviking & @kimura.se
شعیب اکرمی پس از پیروزی اش در برابر فادی اسفر در استکهلم پایتخت سویدن. عکس از: Daniel Schälander 📸 Photographer at @mmaviking & @kimura.se

شعیب کرار اکرمی یکی از هزاران پناهجوی افغان در سویدن است که برای همپذیری و ادغام اجتماعی تلاش می کند. وی با رشته ورزشی "مبارزه آزاد" چهره ای دیگر از مهاجران افغان را در این کشور اروپایی به نمایش می گذارد.

حدود دو ماه از بامیان تا سویدن را در راه بود تا زندگی بهتری را در آرامش و امنیت بسازد. اما به اروپا که رسید، با بی سرنوشتی و آینده ای مبهم مواجه شد.

شعیب کرار اکرمی در افغانستان رشته ورزشی "موی تای" را تمرین می کرد. اما در سویدن مبارزه آزاد یا "ام ام ای" را شروع کرد. هرچند در رشته ورزشی اش خوش درخشیده، اما نمی تواند به عنوان مبارزی ملی از سویدن رقابت کند؛ چراکه هنوز یک پناهجو است.

مثل بسیاری از دیگر جوانان پناهجو در سویدن اقامت موقت یک ساله دریافت کرده؛ اقامتی مشروط به اشتراک در دوره های تحصیلی، کارآموزی و در نهایت یافتن کار و پرداختن مالیات.

از زمانی که به سویدن پا گذاشته، همیشه سخت تمرین کرده تا به جامعه میزبان نشان بدهد پناهجویان نیز می توانند موفق باشند. وی در مصاحبه ای با مهاجرنیوز گفت: «می خواهم این را ثابت کنم که ما افغان ها هم می توانیم مثل بقیه ورزش کنیم. می خواهم چهره مثبتی از پناهجو و مهاجر افغان نشان بدهم.»

وی حالا برای به عنوان یک مبارز حرفه ای برای باشگاهی سویدنی وارد رینگ می شود: «حالا که شخصی رقابت می کنم، هدف اصلی ام پول نیست. می خواهم برای کشورم افغانستان افتخار آفرینی کرده و مهاجران را در اروپا خوشحال کنم.»

حتی بیشتر از پولی که برای مبارزه اش می گیرد را برای تمرین و آماده سازی اش مصرف می کند، اما هدفی در پیش دارد: «هدفم این است که از طریق ورزش همپذیری و وحدت اجتماعی را در جامعه سویدن تقویت کنم».

 
 شعیب اکرمی کرار در برابر فادی اسفر در استکهلم پایتخت سویدن. عکس از: Daniel Schälander

شعیب اکرمی کرار در برابر فادی اسفر در استکهلم پایتخت سویدن. عکس از: Daniel Schälander

برای تماشای عکس های بیشتر از این مسابقه اینجا کلیک کنید.

شش بار در سویدن وارد رینگ مبارزه شده و پنج بار پیروز بیرون شده است. آخرین بار هفته گذشته بود که رقیب برازیلی-سویدنی اش را در آغاز مسابقه "ناک اوت" کرد.

وی که فقط یک بار در برابر حریفی عراقی باخته، به جوانانی که در افغانستان رویای مهاجرت به اروپا را در سر دارند گفت: «تحت هیچ شرایط سختی نباید از هدف خود دست کشید؛ چراکه شریط سخت باعث پیروزی می شود و بسیاری چیزها را به انسان می آموزاند».

شعیب با اروپایی روبرو شده که اصلا تصورش را هم نمی کرد. وی در جامعه سویدن با "تبعیض و نژادپرستی" از سوی جامعه میزبان و دیگر مهاجران روبرو شده است.

علاوه برآن با وصف تلاش های سختی که می کند، هنوز هم آینده ای نامعلوم و مبهم دارد. مشخص نیست می تواند در سویدن بماند یا نه: «بسیاری از افغان ها جواب رد گرفته اند و در اینجا غیرقانونی زندگی می کنند. برای همه مقدور نیست که وارد دنیای ورزش شوند، تحصیل کرده، کار کنند و پیشرفت نمایند».

برای کشورش افغانستان آرزوی صلح دارد و دوست دارد روزی برگردد: «از جوانان کشورم می خواهم تا جایی که امکان دارد تن به مهاجرت ندهند. کسانی در افغانستان فکر می کنند اروپا بهتر است، اشتباه می کنند. اینجا آنطوری که تعریف می کنند نیست. زندگی در اروپا حتی از افغانستان سخت تر است.»

شعیب کرار اکرمی در وقت اضافه اش ورزش می کند. او بیشتر وقتش به درس خواندن و کار در یک شرکت ساختمانی می گذرد تا بتواند شرایط اقامتش در سویدن را تکمیل کند. او در بامیان نیز درس می خواند و به خانواده اش در کار دهقانی کمک می کرد.

 

در همین زمینه