پولیس ایتالیا در سیسیلی مردی را که مظنون به قاچاق انسان است، بازداشت کرده است./عکس: ANSA/Polizia di Stato
پولیس ایتالیا در سیسیلی مردی را که مظنون به قاچاق انسان است، بازداشت کرده است./عکس: ANSA/Polizia di Stato

پولیس ایتالیا باندی را کشف کرده که مهاجران را از افغانستان، ایران، پاکستان و عراق به ایتالیا و بعد به شمال اروپا قاچاق می کرد. ۱۹ فرد مظنون در جریان عملیاتی بازداشت شده اند. افغان ها نیز شامل این بازداشت شدگان می باشند.

 مقام های ایتالیا روز شنبه از کشف یک "سازمان جنایی" و بازداشت اعضایش خبر داده اند که در قاچاق انسان ها، از جنوب آسیا و خاورمیانه به اروپا دست داشته اند.

تحقیقات بازرسان در شهرهای کاتانیا و سیسیلی باعث شد شبکه ای افشا شود که به وسیله کشتی های سرقت شده، پناهجویان را از ترکیه و یونان به ایتالیا قاچاق می کردند.

پولیس ایتالیا در خبرنامه ای گفته است: «برخی از مهاجران سپس به سوی شمال و مرز فرانسه سفر کرده و توسط قاچاقچیان انسانی که در شهرهای مرزی فرانسه مستقل هستند، با وسیله نقلیه به داخل این کشور قاچاق شدند.» پولیس افزوده است که مظنونان بازداشت شده شامل شهروندان افغان، عراقی، کردی و ایتالیایی می شوند.

یکی از این حلقه های قاچاق انسان در شهر باری در جنوب ایتالیا موقعیت داشته و برای برخی از مهاجران و اقامت شان اسناد جعلی نیز تهیه می کرد. حلقه های دیگر در شهرهای میلان و تورین در شمال ایتالیا و یک حلقه نیز در شهر ونتیمیگلیا در نزدیکی مرز فرانسه بوده است.

یکی از مظنونان در ایستگاه قطار و هنگام انتقال غیرقانونی مهاجران به فرانسه بازداشت شده است
یکی از مظنونان در ایستگاه قطار و هنگام انتقال غیرقانونی مهاجران به فرانسه بازداشت شده است

به گفته مقامات، شماری از مظنونان در این روند با دادن قراردادهای کاری جعلی به مهاجران کمک می کرده اند که در ایتالیا درخواست اقامت کاری کنند و موفقانه ان را به دست آورند.

این تحقیقات در سال ۲۰۱۸ پس از ورود ۱۰ قایق پناهجویان به ساحل سیراکوز در شرق سیسیل آغاز گردید. این قایق ها از ترکیه و یونان در دریای مدیترانه شرقی حرکت کرده بودند و نه از لیبیا، جایی که سال ها اکثریت مهاجران با کشتی های غیرقابل ردیابی قاچاقچیان راهی ایتالیا شده بودند.

مرتبط:  وزیر مهاجرت یونان: قاچاقبران انسان بیش از۱۰۰ میلیون یورو را از دست داده اند

پولیس گفته که تحقیقات، فعالیت شبکه ای از ایتالیایی ها و خارجی ها را تایید کرده که بیشترشان دارای مجوز اقامت قانونی هستند. بیشتر خارجی های دخیل در این شبکه خودشان نیز حمایت بین المللی یا پناهندگی دریافت کرده اند.

پولیس اضافه کرده که این حلقه "به تسهیل ورود، حمل و نقل و اقامت مهاجران از ایران، عراق، افغانستان و پاکستان اختصاص داده شده بود."

پولیس ایتالیا در مرز با فرانسه گروهی از مهاجران غیرقانونی را متوقف کرده است
پولیس ایتالیا در مرز با فرانسه گروهی از مهاجران غیرقانونی را متوقف کرده است

به گفته مقام های پولیس، یک مظنون در استانه انتقال مهاجران از ایستگاه قطار ونتیمیگیلا به فرانسه بازداشت شد، جایی که یكی از کشورهای مقصد ترجیحی برای قاچاقچیان است.

به رانندگان قایق ها برای انتقال هر مهاجر یک هزار دالر پرداخت می شد، در حالی که این مهاجران هر کدام تا هفت و نیم هزار دالر برای رفتن از ترکیه و یونان به ایتالیا به قاچاقچیان انسان پرداخته بودند.

مقامات ایتالیایی گفته اند باند قاچاق انسانی که توسط پولیس این کشور در هم شکست، یک "حلقه اساسی ارتباطی در زنجیره گروه های جنایتکار و قاچاقچی انسان در ترکیه و یونان بود".

Rsh/Aj (APE)

 

در همین زمینه