گروهی از مهاجران و آوارگان در آلمان/عکس: picture-alliance/dpa/M.Schutt
گروهی از مهاجران و آوارگان در آلمان/عکس: picture-alliance/dpa/M.Schutt

براساس یک کار تحقیقاتی بین المللی، آلمان در سال های گذشته در زمینه سیاست ادغام تقریبا هیچگونه پیشرفتی نداشته است و دیگر جزء ۱۰ کشور برتر جهان نیست.  

روز دوشنبه پس از نشر نتایج تحقیقات، بین سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ در «شاخص سیاست ادغام مهاجران» (Mipex) فقط یک امتیاز به امتیازات آلمان افزوده شده است. به این ترتیب آلمان از ۱۰۰ امتیاز ممکن، ۵۸ امتیاز دریافت کرده است.

هرکدام از ۵۲ کشوری که مورد بررسی قرار گرفته اند، به طور متوسط ۵۰ امتیاز دریافت کرده اند. آلمان در این رتبه بندی که از سال ۲۰۰۷ انجام می شود، دیگر جزء ۱۰ کشور برتر نیست.

نویسندگان این شاخص در این زمینه گفتند که کشورهای دیگر رویکرد سیاسی جامع تری دارند و بیشتر بر روی ادغام مهاجران تمرکز می کنند. آن ها در ادامه گفته اند که آلمان به مهاجران، امکانات اندکی را برای ایجاد ثبات در زندگی شان عرضه می کند.

نویسندگان این کار تحقیقاتی به عنوان مثال از الحاق اعضای خانواده ها، حق اقامت یا دسترسی به حق شهروندی آلمان نام بردند. آن ها گفتند که قانون مبارزه با تبعیض در آلمان نارسایی های زیادی دارد. اما به گفته این نویسندگان، رویکرد آلمان در زمینه اقدامات کوتاه مدت برای ادغام مهاجران در سطح کشورهای اروپای غربی است.

براین اساس حکومت آلمان فدرال در مقایسه با همسایگانش دنمارک، اتریش و سویس، در زمینه برابری فرصت ها بیشتر از مهاجران حمایت می کند و حقوق بیشتری در اختیار آن ها قرار می دهد.

اما بربنیاد این کار تحقیقاتی بین المللی، مهاجران از کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا از این امکانات بهره زیادی نمی برند.

نتایج شاخص «Mipex» در مورد هرکدام از کشورهای بررسی شده به تدریج نشر می شود.

 

در همین زمینه