مارگریت کینان  ۹۰ ساله اولین فردی در جهان که واکسین  ضد ویروس کرونا را دریافت کرده و پرستار می پارسونز فلیپینی تبار که افتخار تزریق این واکسین را داشت
تصویر:  Jacob King/AP/Picture-alliance
مارگریت کینان ۹۰ ساله اولین فردی در جهان که واکسین ضد ویروس کرونا را دریافت کرده و پرستار می پارسونز فلیپینی تبار که افتخار تزریق این واکسین را داشت تصویر: Jacob King/AP/Picture-alliance

سرویس خدمات صحی ملی بریتانیا (NHS) روز سه شنبه تزریق واکسین ضد ویروس کرونا را آغاز کرد. یک خانم ۹۰ ساله به نام مارگریت کینان اولین فردی در جهان است که واکسین ضد ویروس کرونا را دریافت کرد. پرستار می پارسونز مهاجر فلیپینی در بریتانیا اولین پرستاری است که این واکسین را تزرق کرد.

سرویس خدمات صحی ملی بریتانیا (NHS) روز سه شنبه (۸ ماه دسمبر ۲۰۲۰) خبر داد که تزریق واکسین ضد ویروس کرونا را امروز آغاز کرد. یک خانم ۹۰ ساله به نام مارگریت کینان اولین فردی در جهان است که واکسین ضد ویروس کرونا را که از نظر بالینی تأیید شده است، دریافت کرد. این واکسین توسط می پارسونز پرستار، مهاجری از فیلیپین، تزریق شد. این پرستار از ۲۴ سال به این طرف در سرویس خدمات صحی ملی بریتانیا کار می کند.

گاردین گزارش داده است که پارسونز گفته است که این یک افتخار برایش است که اولین واکسین ضد ویروس کرونا را تزریق کرده است.

می پارسونز پرستار، مهاجری از فیلیپین، که اولین واکسین ضد ویروس کرونا را تزریق کرد
می پارسونز پرستار، مهاجری از فیلیپین، که اولین واکسین ضد ویروس کرونا را تزریق کرد

گاردین به قول پارسونز نوشته است: «این یک افتخار بزرگ برای من است. من فقط خوشحالم که می توانم در این روز تاریخی نقشی داشته باشم. چند ماه گذشته برای همه ما که در (NHS) کار می کنیم سخت بود، اما اکنون احساس می شود در انتهای تونل نور وجود دارد.»

 فیلیپینی ها بعد از بریتانیایی ها و هندی ها بیشترین کارمند در این موسسه صحی را تشکیل می دهند. از هر ۱۰۰۰ نفر کارمند (NHS) ، ۸۶۲ نفر بریتانیایی، ۵۵ نفر از اتحادیه اروپا، ۵۲ نفر از آسیا، ۲۲ نفر از افریقا و ۹ نفر از سایر نقاط جهان هستند.

 

در همین زمینه