عبور مهاجران از رودخانه ماریتسا (ایوروس)، این رودخانه یک مرز آبی  بین یونان و ترکیه است / عکس: Reuters/A.Konstantinidis
عبور مهاجران از رودخانه ماریتسا (ایوروس)، این رودخانه یک مرز آبی بین یونان و ترکیه است / عکس: Reuters/A.Konstantinidis

وزرای داخله اتحادیه اروپا در اجلاس امروزی شان در مورد اصلاح سیستم پناهندگی این اتحادیه با هم مشوره می کنند. تقسیم مهاجران در کشورهای عضو یکی از موضوعات مهم و مورد اختلاف کشور های عضو اتحادیه اروپا است که در نشست امروزی مورد بحث قرار دارد.

هورست زیهوفر، وزیر داخله آلمان فدرال می خواست اصلاح سیستم پناهندگی اتحادیه اروپا را پس از سال ها توقف دوباره به جریان بیاندازد. اما تا به حال در این زمینه پیشرفت زیادی حاصل نشده است. ریاست دوره ای شورای اتحادیه اروپا توسط آلمان در سال روان به پایان می رسد و امروز این آخرین جلسه وزیران داخله اتحادیه اروپا با ریاست آلمان است.

وزیران داخله اتحادیه اروپا امروز از ساعت ۱۰ طی یک نشست ویدیویی راجع به اصلاح سیستم پناهندگی اتحادیه اروپا مشوره می کنند.

هورست زیهوفر، وزیر داخله آلمان فدرال قصد داشت مذاکرات را تا آخر سال روان و قبل از واگذار کردن ریاست شورای اتحادیه اروپا به پیش ببرد. اما تا به حال در این زمینه تقریبا هیچ موفقیتی به دست نیامده است.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا سال ها است که بالای سیاست پناهندگی شدیدا با یکدیگر اختلاف دارند. آن ها به خصوص در مورد تقسیم مهاجران در میان کشورهای عضو و چگونگی آن به توافق نمی رسند.

در سیستم کنونی به خصوص بر کشورهای جنوبی اتحادیه اروپا فشار می آید، از آن جایی که بسیاری از پناهجویان نخست به همین کشور ها می رسند.

اما کشورهای دیگر مانند هنگری، پولند یا اتریش نمی خواهند به هیچ صورت موظف به پذیرش مهاجران شوند. کمیسیون اتحادیه اروپا در ماه سپتمبر برای به جریان انداختن گفتگوها و پیشبرد اصلاحات پیشنهادهای جدیدی را ارائه کرده بود.

کمک به کشورهایی مانند یونان و ایتالیا برای تقویت محافظت مرزی و پس فرستادن پناهجویان ردشده از آن جا به کشورهای مبدا شامل این پیشنهادها است. همزمان کمیسیون اتحادیه اروپا می خواهد که همه کشورها در زمینه رسیدگی به مهاجران سهم بگیرند.

به طور مثال کشورهایی که از پذیرش مهاجران خودداری می کنند، باید مسئولیت پس فرستادن پناهجویان قبول نشده را بپذیرند.

براساس این پیشنهادها تقسیم اجباری مهاجران فقط در موارد بسیار استثنایی انجام می شود.

البته جمهوری چک و هنگری همزمان اعلام کردند که به هیچ وجه حاضر نیستند مسئولیت پس فرستادن مهاجرانی را قبول کنند که به کشورهای دیگر اتحادیه اروپا می رسند.

اخیرا کشورهای مالتا، اسپانیا، ایتالیا و یونان خواهان حمایت بیشتر کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا شده و پیشنهادهای کمیسیون را نامتوازن خوانده بودند.

با این حال، هورست زیهوفر، وزیر داخله آلمان فدرال بارها گفته بود که در مورد دستیابی به موفقیت تعیین کننده تا پایان سال روان خوشبین است.

اما گزارش محرمانه ای که توسط مقام های آلمانی در شورای اتحادیه اروپا نشر شده است و نسخه ای از آن به دست خبرگزاری آلمان (دی پی ای) رسیده است، نشان می دهد که کشورهای اتحادیه اروپا هنوز هم دراین مورد به شدت بایکدیگر اختلاف نظر دارند.

آن ها هنوز هم در مورد تقسیم مهاجران در میان کشورهای عضو و چگونگی آن به توافق نرسیده اند.

 

در همین زمینه