عکس از آرشیف دویچه وله/ پولیس یونان و مهاجران
عکس از آرشیف دویچه وله/ پولیس یونان و مهاجران

در یونان، سه مامور مرزی و یک افسر پولیس به دلیل بدرفتاری با پناهجویان در جزیره لیسبوس در برابر محکمه قرار گرفته اند. این افراد متهم به لت و کوب، شکنجه پناهجویان و نقض قوانین در جزیره لیسبوس هستند.

از محافل پولیس گزارش شده است که از این چهار مرد به دلیل ضرب و شتم، شکنجه و نقض قوانین ضد نژادپرستی تحقیق می شود. متهمان تا آغاز روند محاکمه شان آزاد بودند.

نشر یک ویدیو در شبکه های اجتماعی باعث گردیده است که مردان در برابر محکمه قرار گیرند. در این ویدیو که روز جمعه در شبکه های اجتماعی منتشر شده است، چهار مرد در حال ضرب و شتم دو پناهجو در اردوگاه کارا تیپه در جزیره لیسبوس دیده می شوند. حتی بعد از اینکه این چهارتن به دو فرد پناهجو زولانه می بندند، همچنان به لت و کوب آن ها ادامه می دهند. این حادثه پس از اینکه ساکنان این اردوگاه در یک سوپرمارکیت بودند، رخ داده است. براساس معلومات از حلقات پولیس این جزیره، مأموران گفته اند كه این دو پناهجو را مورد لت و کوب قرار دادند، زیرا آنها در حالی كه مست بودند به موتر های روی جاده حمله می کردند.

در ماه سپتمبر، بزرگترین اردوگاه پناهجویان، موریا، در جزیره لیسبوس پس از آتش سوزی، کاملا تخریب شد. سپس، با سرعت بسیار زیاد یک اردوگاه موقت در منطقه کاراتیپه ایجاد شد که قبلا یک میدان آموزش نظامی بود. در حال حاضر ۷ هزار و ۳۰۰ نفر در این اردوگاه تحت شرایط بسیار سخت زندگی می کنند. به ویژه با سردی هوا و آغاز فصل زمستان شرایط زندگی برای پناهجویان در این اردوگاه بدتر شده است. در آخر هفته میلادی در نتیجه باران های شدید باز هم خیمه های پناهجویان زیر آب شدند. ساکنان این اردوگاه تلاش کردند با وسایلی که در دسترس دارند، برای آب باران مسیری ایجاد کنند و در جریان که با بیل زمین را می کندند، گفته شده است که مهمات جنگی پیدا شده است. شاید این مهمات از دورانی باشند که از محوطه این اردوگاه برای تمرین های نظامی استفاده می شده است. هنوز حکومت یونان و مقامات این اردوگاه در مورد اظهار نظر نکرده اند. چند هفته قبل نیز بعد از باران های شدید، در این اردوگاه یک گودال یا چاله عمیق کشف شده بود.

 

در همین زمینه