کشف مهمات منفجر نشده در اردوگاه مهاجران در لیسبوس
دسمبر ۲۰۲۰
کشف مهمات منفجر نشده در اردوگاه مهاجران در لیسبوس دسمبر ۲۰۲۰

مهاجران در کمپ کاراتیپه در جزیره لیسبوس یونان مهمات منفجر نشده را یافته اند. این گلوله هاوان زمانی کشف شد که خیمه ها به خاطر بارش باران شدید آب، افتاده بودند و پناهجویان تلاش می کردند که برای حل این مشکل، آبرو حفر کنند.

بار دیگر باران شدید باعث شد که خیمه های مهاجران در کمپ تازه تاسیس شده "کارا تیپه" پر از آب گردند. این چندمین بار است که با فرا رسیدن فصل سرما، باشندگان این اردوگاه با سیلاب روبرو می‌شوند.

اردوگاه کارتیپه در جزیره لیسبوس یونان دسمبر ۲۰۲۰
اردوگاه کارتیپه در جزیره لیسبوس یونان دسمبر ۲۰۲۰

در پی آتش سوزی بزرگ در کمپ موریا، دست کم ۱۲ هزار مهاجر به این اردوگاه جدید منتقل شدند که فقط با برپا کردن خیمه روی زمینی بایر در حاشیه دریای اژه در جریان چند روز تاسیس شد.

اردوگاه کاراتیپه در جزیره لیسبوس یونان دسمبر ۲۰۲۰
اردوگاه کاراتیپه در جزیره لیسبوس یونان دسمبر ۲۰۲۰

هر وقت باران ببارد، خیمه های پناهجویان پر از آب می‌شوند. مردم برای باز کردن آبرو از میان خیمه ها، جویچه هایی را به سوی دریا حفر می‌کنند.

اردوگاه کاراتیپه در جزیره لیسبوس یونان دسمبر ۲۰۲۰
اردوگاه کاراتیپه در جزیره لیسبوس یونان دسمبر ۲۰۲۰

یوسف (نام مستعار) یکی از مهاجران این کمپ گفت، شنبه شب باران شدیدی بارید و باشندگان اردوگاه مجبور شدند دوباره آبروهای جدیدی حفر کنند. به گفته وی در جریان کندن زمین، یک گلوله منفجر نشده هاوان پیدا شد.

اردوگاه کاراتیپه در جزیره لیسبوس یونان دسمبر ۲۰۲۰
اردوگاه کاراتیپه در جزیره لیسبوس یونان دسمبر ۲۰۲۰

مهاجران به سرعت به مسئولین کمپ خبر دادند و نیروهای امنیتی با وسایل ماین روبی به محل آمده و خمپاره هاوان را منتقل کردند. قبل از این نیز همزمان با حضور هزاران مهاجر در این اردوگاه، جستجو برای مهمات منفجر نشده ادامه داشته است.

اردوگاه کاراتیپه در جزیره لیسبوس یونان دسمبر ۲۰۲۰
اردوگاه کاراتیپه در جزیره لیسبوس یونان دسمبر ۲۰۲۰

محلی که این اردوگاه جدید در آن تاسیس شده، منطقه ای بوده که در گذشته نیروهای ارتش در آنجا تمرینات نظامی و انداخت انجام می داده اند. حلیمه (اسم مستعار) می گوید در این اردوگاه احساس امنیت ندارد: «اینجا هم مثل افغانستان باید نگران باشم که مبادا چهار کودکم با قربانی انفجار سرگلوله یک هاوان یا مهمات منفجر نشده شوند.»

اردوگاه کاراتیپه در جزیره لیسبوس یونان دسمبر ۲۰۲۰
اردوگاه کاراتیپه در جزیره لیسبوس یونان دسمبر ۲۰۲۰

سازمان های حقوق بشری در پی ایجاد این اردوگاه در این محل از احتمال وجود مهمات منفجر نشده و به خطر افتادن جان آوارگانی که از جنگ فرار کرده اند، ابزار نگرانی کرده اند. اکثر مهاجران در جزیره لسبوس یونان از افغانستان هستند.

 

در همین زمینه