کودکان بیجا شده در چهاراهی قمبر کابل در انتظار کمک. عکس: آرشیف، زمستان ۲۰۱۷
کودکان بیجا شده در چهاراهی قمبر کابل در انتظار کمک. عکس: آرشیف، زمستان ۲۰۱۷

سازمان ملل متحد می گوید در درگیری ها و حملات هوایی میان دولت و شورشیان در ولایت هالی جنوبی قندهار، هلمند و ارزگان در روزهای گذشته هزاران خانواده مجبور به ترک خانه های خود شده اند.

دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل در افغانستان در گزارشی که هفته گذشته منتشر کرد، گفت: «درگیری مداوم میان دولت و شورشیان در ولسوالی های ارغنداب، ژیری و پنجوای ولایت قندهار باعث شده است تا۵۰۰۰ تن از افراد آواره گردند.»

در این گزارش آمده است: به دلیل مین های پنهانی در شاهراه بزرگ بین ولسوالی زاری و پنجوای ولایت قندهار، مقامات این شاهراه را بسته اند و در نتیجه مردم محل به کمک های بشردوستانه، بهداشتی و آموزشی دسترسی ندارند.

در همین مورد: سازمان ملل متحد درامور مهاجرت خواهان حمایت از بیجاشده گان هلمند شد

سازمان ملل در در این گزارش توضیح می دهد که در مجموع ۳۲۲۸۴۰ افغان به دلیل ادامه جنگ داخلی و ناامنی بیجا شده‌اند و ۱۰۴۱۷۰ تن دیگر به دلیل حوادث طبیعی آواره گردیده اند.

سازمان ملل همچنان می گوید که درگیری ها در هلمند و ارزگان بسیاری از خانواده ها را نیز تحت تأثیر قرار داده است. آژانس این سازمان گفت بیش از ۱۳ هزار افغان در یک هفته پول نقد، غذا، خیمه و لوازم بهداشتی را دریافت کرده اند.

در همین مورد: افغانستان: فرار از جنگ و گیرماندن در سرمای مرگبار

سازمان ملل متحد گفته است که در سال آینده نیز به ۱۶ میلیون افغان کمک خواهد کرد و از جامعه جهانی خواسته است تا از پروژه های این سازمان برای مردم افغانستان حمایت کند.

 

در همین زمینه