مهاجران در نزدیک تونل کانال مانش در شهر کاله، ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰. عکس از رویترز
مهاجران در نزدیک تونل کانال مانش در شهر کاله، ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰. عکس از رویترز

دفتر اوفی یا اداره مهاجرت و ادغام در فرانسه به مهاجرانی که در شمال کاله و یا در مراکز پذیرایی مهاجران به سر می برند، برای برگشت داوطلبانه آن‌ها به کشور شان کمک نقدی می کند. اما این کمک چگونه است و پروسه آن چطور صورت می گیرد؟ مهاجرنیوز به شما توضیح می دهد.

از آغاز سال۲۰۲۰ بیش از۴۰۰۰ مهاجر از جمله عراقی ها، افغان ها و پاکستانی ها فرانسه را ترک کرده و به کشور خود برگشته اند .آنها نا امید و خسته، پس از سال ها سرگردانی بی پایان تصمیم گرفتند به کشور شان برگردند. برخی از آنها به دلیل آزار و اذیت پلیس در منطقه کاله در شمال فرانسه آسیب دیده اند. آنها بالاخره خواستند تا از رویای خود برای رسیدن به کشور مورد علاقه شان که اغلبا انگلستان است، دست بکشند.

این مهاجران پس از تشویق دفتر اوفی یا اداره مهاجرت و ادغام در فرانسه به صورت داوطلبانه تصمیم گرفتند تا به کشور شان بروند. همه این مهاجران پس از ثبت نام در پروسه عودت مبلغ پولی را دریافت کرده و با تکت پرواز به کشور اصلی آنها انتقال داده می‌شوند.

اما چه کسی می تواند از این پروسه بهره مند شود؟ پروسه بازگشت دواطلبانه چگونه است؟ روش های بازگشت داوطلبانه چگونه کار می کنند؟ پاسخ‌ها را در متن زیر می خوانید.

  • شرایط این کمک چگونه است؟

دولت فرانسه مصارف پرواز برگشت و همچنان مبلغی حداکثر ۱۸۵۰ یورو را به هر عودت کننده و مهاجر زیر سن می دهد. این مهاجران کسانی هستند که سه ماه را در سرزمین فرانسه سپری کردند، یا در شرایط غیر قانونی به سر می برند و یا هم درخواست پناهنده گی شان رد شده است. تعدادی دیگر مهاجران دوبلینی هستند که شامل این پروسه می شوند.

دیدیی لوشی رئیس اداره اوفی می گوید: «در این پروسه ما افرادی را که ورود آنها به فرانسه منوط به ویزه است ترجیح می دهیم. کسانی که برای ورود به فرانسه به ویزا احتیاج ندارند، مانند آلبانیایی ها و رومانیایی ها از حمایت مالی پروسه برگشت برخوردار نیستند.»

قابل یاد آوریست که درشرایط استثنایی تنها دادگاه تصمیم می گیرد که چه کسی از این پروسه مستفید می شود.

  • این کمک به مهاجران چگونه ارائه می شود؟

نمایندگان اداری دفتر اوفی یا اداره مهاجرت و ادغام در محلاتی که مهاجران در خیابان هستند و در اردوگاه های شمال فرانسه در کاله به سر می برند و یا هم در مراکز پذیرش هستند، می روند و از لست از مهاجران را تهیه می کنند که داوطلبانه می خواهند به کشور شان بر گردند.

دیدیی لوشی می افزاید: «هر پناهجوی رد شده که ترک خاک دارند، برای آنها کمک نقدی در نظر گرفته شده و اسناد برگشت شان آماده می شود.»

  • پس از موافقت فرد عودت کننده چه اتفاقی می افتد؟

مهاجران که می خواهند داوطلبانه به کشور شان عودت کنند در مراکز پذیرایی هستند. آنها می توانند تا نهایی شدن کار های اداری برای بازگشت در این مراکز باقی بمانند.

در این مدت برای بازگشت کننده ها از سوی دولت فرانسه کارت های یا برگه های شناسایی و تکت پرواز داده می شود. در ضمن کار های اداری بازگشت آنها نیز هماهنگ می گردد. این مهاجران شاید برای چند ماه منتظر بمانند به دلیل قرنطین و بسته شدن مرز ها به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا. شرایط قرنطین به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا پروسه برگشت مهاجران را نسبت به سال گذشته کاهش داده است.

آقای دیدیی لوشی همچنان می گوید: « به تعداد صدها مهاجر کرد عراقی از دو ماه به اینسو منتظر پرواز اند تا به کشور اصلی شان بر گردند.»

  • کمک نقدی و یا پول به چه مقدار و چگونه به فرد بازگشت کننده داده می شود؟

این مبلغ هنگام عبور از مرز در فرودگاه قبل از پرواز به آنها داده می شود. یا به صورت نقدی یا از طریق کارت انتقال پول برای آنها تحویل داده می شود. اما گزینه دوم بستگی به سیستم بانکی در کشور بازگشت کننده دارد.

  • پس از بازگشت، آیا نوع دیگری از کمک برای این افراد وجود دارد؟

پس از بازگشت برای فرد بازگشت کننده مبلغ ۳۵۰۰ تا ۱۰۰۰۰ یورو داده می شود. این مبلغ بستگی به کشور مبدا دارد و هم چنان کسانی که پروژه حرفه ای خاص در کشور مبدا خود دارند، جوانب آن در نظر گرفته می شود.

این پروژه ها پس از نهایی شدن، توسط اداره اوفی و کمیته رهبری متشکل از سفارت خانه های مربوطه یا مقامات محلی ارزیابی می شوند.

اگر پروژه ای مسلکی شخص عودت کننده پذیرفته شود، پول نقدی مستقیماً به شخص مورد نظر پرداخت نمی شود. زیرا این مقدار پول از سوی اداره اوفی برای شخص عودت کننده برای خرید وسایل و لوازم کار در پروژه اش به مصرف می رسد.

آقای لوشی می افزاید: «ما این کار را انجام می دهیم و هدف ما این است تا تضمین کنیم که پول در چارچوب یک پروژه حرفه ای خاص استفاده می شود. به عنوان مثال در کشور تونس، شخص عودت کننده ممکن است بخواهد کار ماهیگیری را شروع کند، در این صورت ما می توانیم برای وی کشتی ماهیگیری خریداری کنیم. و یا هم کسی دیگری می خواهد در کشور مبدا راننده تاکسی شود و یا کشاورز شود. بنا بر آن ما برای این شخص موتر تاکسی و یا مواد اولیه کشاورزی را خریداری می کنیم.»

  • اگر شخصی که از این کمک بهره مند شده است اما دوباره به خاک فرانسه برگردد چه اتفاقی رخ می دهد؟

شخصی که از این کمک برگشت داوطلبانه بهره مند می شود باید قبل از رفتن اثر انگشت خود را در فرانسه ثبت کند. بنابر در پرونده اش درج می شود و نمی تواند برای بار دوم از این کمک بهره مند شود.

رئیس اوفی در این مورد همچنان می گوید: «اگر کسی پس از دریافت کمک برگشت به فرانسه برگردد و مراحل درخواست پناهندگی را آغاز کند، ما به طور کلی از پرداخت کمک مالی برای او جلوگیری می کنیم و در ضمن به افپرا یا (دفتر فرانسه برای حمایت از پناهندگان و افراد بدون تابعیت) گزارش می دهیم.


 

در همین زمینه