نگهبانان در ورودی اردوگاهی در منطقه ترانزیتی تامپا در مجارستان نزدیک به مرز صربستان ایستاده اند. عکس: رویترز
نگهبانان در ورودی اردوگاهی در منطقه ترانزیتی تامپا در مجارستان نزدیک به مرز صربستان ایستاده اند. عکس: رویترز

مجارستان روز پنجشنبه توسط دادگاه اتحادیه اروپا به دلیل نقض قانون پناهندگی در اروپا مورد بازخواست قرار گرفت. این سومین بار است که حکومت ویکتور اوبان مورد انتقاد و بازخواست دادگاه اتحادیه اروپا قرار می گیرد.

این یک انتقاد شدید دیگر به سیاست های ضد مهاجرتی ویکتور اوربان رئیس جمهور مجارستان است. دادگاه اتحادیه اروپا حکومت مجارستان را به روز پنجشنبه ١٧ دسامبر به دلیل نقض قانون پناهندگی در اتحادیه اروپا محکوم کرد.

این سومین محکومیت دادگاه اتحادیه اروپا در سال جاری علیه دولت ویکتور اوربان است. دادگاه پیش از این در ماه می حکم معتبر را به دلیل نقض حقوق مهاجران در اردوگاه های واقع در "مناطق ترانزیتی" در مرز با صربستان داده بود و خواستار اجازه خروج مهاجران از آنجا شد.

این حکم دادگاه اتحادیه اروپا باعث شد تا دولت مجارستان این اردوگاه های جنجالی را که در سال ٢٠١٥ ایجاد شده بودند، بسته کند.

حکومت مجارستان همچنان در ماه اپریل به دلیل رد سهمیه پذیرش مهاجران از سوی اتحادیه اروپا مورد انتقاد قرار گرفته بود. کشور های لهستان و جمهوری چک نیز از این سهمیه انکار کرده بودند که پس از آن مورد انتقاد اتحادیه اروپا قرار گرفتند. سهمیه پذیرش مهاجران در کشورهای اتحادیه اروپایی در سال ٢٠١٥ از سوی اتحادیه پیشنهاد شده بود اما این سه کشور مخالف آن بودند.

مجارستان در "تعهدات خود" شکست خورده است

اعضای اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در مورد تجدید نظر مقررات کمیسیون اتحادیه در سال ٢٠١٨ رای دادند. آنها در این نشست از سیاست مجارستان انتقاد شدید نموده و گفتند که مجارستان در تعهدات خود نسبت به مسایل مهاجران شکست خورده است.

دادگاه در حکم روز پنجشنبه گقت که بوداپست با الزام به ارائه درخواست پناهندگی مهاجران رسیدگی نکرده است و این حکومت در یک منطقه ترانزیت مهاجران را در شرایط نا مناسب محدود کرده است. دادگاه همچنان حکومت مجارستان را به دلیل نقض قوانین پناهندگی در چهارچوب بین المللی و عدم رسیده گی به تعهدات اش در امور مهاجرت محکوم کرد.

در همین مورد: کمیسیون اتحادیه اروپا می گوید قانون جدید مجارستان مغایر سیستم پناهندگی این اتحادیه است

این دادگاه همچنان تأیید کرد که تعهدی که به متقاضیان برای ماندن در یک منطقه ترانزیتی در طول مراحل بررسی درخواست آنها تحمیل می شود به معنای بازداشت است و این بازداشت بر ضد مقررات اتحادیه اروپا است.

سیاست شرم آور حکومت مجارستان در برابر مهاجران

آندره کریستوف کادار معاون کمیته هیلسنکی در مجارستان می گوید: « امیدواریم تصمیم نهایی باعث شود آمده تا حکومت مجارستان به سیاست غیر انسانی خود در برابر مهاجران پایان دهد.» از تابستان ٢٠١٦ کمیته هلسینکی مجارستان تخلفات ناشی از قوانین مهاجرت توسط حکومت مجارستان را ثبت کرده است.

سازمان های مدافع دیگر نیز رویه حکومت مجارستان را در برابر مهاجران شرم آور خواندند.

در همین مورد: پلیس کرواسی به آزار و اذیت جنسی مهاجران متهم است

معاون کمیته هیلسنگی می افزاید: «از همان ابتدا ما توجه دولت، پلیس و نماینده گان حقوق بشر را به واقعیت های جلب کردیم که بیان کننده نقض تعهدات بین المللی ار سوی حکومت مجارستان است. او می گوید در بسیاری موارد با قربانیان بدرفتاری بسیار جدی می شود. در این رابطه گزارش هایی از تخطی حکومت مجارستان در برابر مهاجران نشر شده است.

آندره کریستوف کادار همچنان گفت: «پس از صدور حکم دادگاه، دولت مجارستان مجبور به ارائه پیشنهادات و پاسخگویی به پارلمان برای انطباق با قوانین اروپا است. در همین حال، مقامات مجارستان باید از هرگونه تخلف دوباره در برابر قوانین اروپایی پیرامون مهاجرت خودداری کند.»

 

در همین زمینه