یک مهاجر در بیرون از خیمه خودساز در یکی از جنگلات نزدیک ولیکا کلادوشا در بوسنیا است
Dec. 3. 2020 | Photo: Joan Giralt / AP Photo / picture-alliance
یک مهاجر در بیرون از خیمه خودساز در یکی از جنگلات نزدیک ولیکا کلادوشا در بوسنیا است Dec. 3. 2020 | Photo: Joan Giralt / AP Photo / picture-alliance

اتحادیه اروپا هشدار می‌دهد که هزاران مهاجر، زمستان سرد را بدون سرپناه در بوسنیا سپری می‌کنند. از سیاستمداران بوسنیایی خواسته شده است که اختلافات نظر را کنار بگذارند و برای رسیدگی به مهاجران، اقدامات عملی را روی دست بگیرند.

کمیشنرهای اتحادیه اروپا که مسئول روابط خارجی، امور مهاجرت و توسعه اروپا اند در یک اعلامیه مشترک هشدار می‌دهند که وضعیت مهاجران در بوسنی و هرزگوین نگران کننده است.

در سال های پسین، بوسنیا زیر انتقاد شدید و گسترده قرار گرفته است که گویا با هزاران مهاجر و پناهجو در این کشور برخورد مناسب نمی‌شود.

در حال حاضر، هزاران تن بدون دسترسی به امکانات زندگی در سرپناه های خودساز و آسیب پذیر در بوسنیا به سر می‌برند. اتحادیه اروپا نگران است که بسته شدن یک کمپ در منطقه شمال غربی بیهاج وضعیت مهاجران و پناهجویان را بدتر کرده است.

این کمیشنران نوشته اند: «با بسته شدن قریب الوقوع تاسیسات در لیپا، بیش از ۳۳۰۰ مهاجر خود را در وضعیتی می‌بینند که دسترسی به سرپناه و خدمات ابتدایی ندارند.»

کمپ لیپا فقط برای مبارزه با اثرات ویروس کرونا در تابستان امسال به عنوان یک اقدام ابتدایی، ایجاد گردیده بود.

در بخشی از اعلامیه این کمیسنران از سیاستمداران بوسنیایی خواسته شده است که از ملاحظات سیاسی شان فرا بروند و با ایجاد سرپناه، به وضعیت مهاجرن و پناهجویان آواره رسیدگی کنند. آنان گفته اند که اتحادیه اروپا برای رفع نیازمندی ها، بودجه‌ای را برای بوسنیا در نظر گرفته اند.

مهاجران و پناهجویان به امید رسیدن به کرواسیا که در همسایگی بوسنیا موقعیت دارد به این کشور می‌آیند. آنان تلاش می‌کنند که از طریق کرواسیا که عضو اتحادیه اروپا می‌باشد، به غرب اروپا بروند.

حالا با فرا رسیدن فصل سرما و زمستان، وضعیت مهاجران و پناهجویان در این منطقه به وخامت می‌گراید. بسیاری آنان مدعی اند که پولیس کرواسیا برخورد نامناسب می‌کند و شماری را به گونه اجباری به عقب می‌رانند.

 

در همین زمینه