ورود مهاجران در اردوگاه موقتی جدید در جزیره لیسبوس یونان
ورود مهاجران در اردوگاه موقتی جدید در جزیره لیسبوس یونان

سازمان حامی پناهجویان "پروازیل" با توجه به وضع پناهجویان در جزیره های یونان خواستار اقدامات قاطع دولت فدرال آلمان و اتحادیه اروپا گردید. این سازمان گفته که از پناهجویان به عنوان ابزاری سیاسی برای چانه زنی روی سیستم پناهندگی در این اتحادیه استفاده می شود.

سازمان پروازیل گفته که دولت فدرال آلمان باید اقدامات جدی تر و قاطعی را برای پذیرش پناهجویان از جزیره های یونانی انجام دهد "چراکه ایالت های این کشور می توانند پناهجویان بیشتری را بپذیرند".

این سازمان از گفتگوها برای یافتن راه حلی اروپایی انتقاد کرده و آن را "تسلی خاطر در روزی پایان ناپذیر" خوانده است. گونتر بورکهارت، رئیس این سازمان شرایط پناهجویان در اردوگاه های جزایر یونان را غیرانسانی خوانده و گفت: «تعدادی از ایالت ها و شهرداری های فدرال آمادگی پذیرش پناهجویان به مراتب بیشتری نسبت به قبل را دارند؛ اما هورست زیهوفر وزیر داخله آلمان از این امر جلوگیری می کند.»

گونتر بورکهارت، مدیر اجرایی سازمان «پروازول»
گونتر بورکهارت، مدیر اجرایی سازمان «پروازول»

زیهوفر اصرار دارد که سایر کشورهای اروپایی نیز در پذیرش پناهجویان از یونان شرکت کنند؛ هرچند به گفته رئیس پروازیل، آلمان به عنوان پیشتاز این روند نیز هنوز از پذیرش میزان کافی پناهجویان بسیار دور است: «دولت فدرال از پناهجویان به عنوان ابزاری سیاسی برای چانه زنی در مذاکره روی یک سیستم پناهندگی اروپایی سواستفاده می کند».

آلمان از ماه مارچ به این سو در مجموع ۱۵۱۸ مهاجر از یونان پذیرفته است. چند روز پیش ۲۴۰ عضو بوندستاگ یا پارلمان آلمان به جز اعضای حزب ضدمهاجر "بدیل برای آلمان" یا "آ اف دی" خواهان "راه حلی اروپایی" و افزایش پذیرش مهاجران از یونان شدند.

 

در همین زمینه