پیلوتان رضاکار هنگام جستجوهای هوایی بر فراز مدیترانه در هواپیمای کولیبری۲. عکس از گایل هنکنس/ پیلوتان رضاکار
پیلوتان رضاکار هنگام جستجوهای هوایی بر فراز مدیترانه در هواپیمای کولیبری۲. عکس از گایل هنکنس/ پیلوتان رضاکار

از ۱۲ دسمبر به این سو، پیلوتان رضاکار پروازهای تجسسی خود در آسمان مدیترانه را از سر گرفته‌اند تا به کمک مهاجرانی بشتابند که احتمالاً در دریا سرگردان هستند. سازمان پیلوتان رضاکار از آغاز فعالیت‌های خود در ۲۰۱۸ تا کنون در نجات نزدیک به ۶۰۰۰ هزار مهاجر سهم گرفته است.

پیلوتان رضاکار آخرین ماموریت خود برای جستجوی مهاجران در مدیترانه را در پایان سال ۲۰۱۹ انجام داده بودند و یک سال بعد با یک هواپیمای جدید کولیبری ۲ دوباره جستجوها را آغاز می‌کنند.

ژوزه بوناوانت، از بنیانگذاران سازمان پیلوتان رضاکار به مهاجر نیوز گفت:« باید خیلی پیش از این ماموریت خود را آغاز می‌کردیم اما کار روی هواپیمای جدید به دلیل قرنطین‌های متعدد بارها به تعویق افتاد.»


ژوزه بوناوانت در ادامه گفت که طی پنج ماموریت انجام شده از ۱۲ دسمبر به این سو در آب‌های لیبیا، پیلوتان رضاکار با یک کشتی مهاجران هم بر نخورده‌اند اما « این به معنی آن نیست که طی این مدت مهاجران از طریق مدیترانه سفر نکرده‌اند. احتمال دارد کشتی‌های مهاجران بعد از حرکت، از سوی محافظان ساحلی متوقف شده باشند.»

او گفت که تنش‌ها همچنان ادامه دارند و چند روز پیش، یک کشتی مهاجران در آب‌های طرابلس غرق شد.

برای انجام ماموریت جستجو بر فراز مدیترانه، هر بار چهار تن در هواپیمای کولیبری ۲ حضور دارند: یک پیلوت و سه ناظر که یکی از آن‌ها با یک فرد رابط در زمین تماس دارد و این آخری وظیفه دارد در صورت نیاز مرکز کنترول و هماهنگی با ایتالیا، مالتا و یا لیبیا را در جریان قرار دهد.

سازمان پیلوتان رضاکار تا کنون ۹۵ پرواز انجام داده و با تشخیص ۷۸ کشتی سرگردان در مدیترانه در نجات نزدیک به ۶۰۰۰ هزار مهاجر سهم گرفته است. عکس از گایل هنکنس/ پیلوتان رضاکار
سازمان پیلوتان رضاکار تا کنون ۹۵ پرواز انجام داده و با تشخیص ۷۸ کشتی سرگردان در مدیترانه در نجات نزدیک به ۶۰۰۰ هزار مهاجر سهم گرفته است. عکس از گایل هنکنس/ پیلوتان رضاکار


در همین زمینه: پیلوتان رضاکار: مهاجرانی را که در دریا تشخیص داده‌ایم همه نجات یافته‌اند

پیلوتان رضاکار وقتی در مدیترانه یک کشتی در حال غرق شدن را تشخیص می‌دهند تا رسیدن کمک‌ها از طریق هوا، کشتی را زیر نظر می‌گیرند اما اگر خطر خاصی متوجه کشتی نباشد آن‌ها تنها مقام‌های مسئول یا کشتی‌های دیگر در منطقه را از حضور کشتی آگاه می‌سازند و پرواز خود در آسمان مدیترانه را ادامه می‌دهند.

ژوزه بوناوانت می‌گوید:« وقتی یک کشتی را در جایی تشخیص می‌دهیم احتمال زیادی وجود دارد که کشتی‌های دیگری را نیز در منطقه پیدا کنیم.»

سازمان پیلوتان رضاکار از آغاز فعالیت‌های خود در ۲۰۱۸ تا کنون ۹۵ پرواز انجام داده و با تشخیص ۷۸ کشتی سرگردان در مدیترانه در نجات نزدیک به ۶۰۰۰ هزار مهاجر سهم گرفته است. 

 

در همین زمینه