کودکان در «مرکز انکر» بامبرگ بازی می کنند. ۱۰ دسمبر سال ۲۰۱۹/عکس: InfoMigrants/M. MacGregor
کودکان در «مرکز انکر» بامبرگ بازی می کنند. ۱۰ دسمبر سال ۲۰۱۹/عکس: InfoMigrants/M. MacGregor

طی مراحل پرونده های پناهجویان در مراکز «انکر» سریع انجام نمی شود. یک سخنگوی حزب چپ های آلمان با لحن انتقاد آمیز از "میزان فاجعه بار" سخن گفته است.

مراکز موسوم به «انکر» یک پروژه مورد علاقه وزیر داخله آلمان فدرال است. حالا ارقامی ارائه شده اند که برخی وعده ها در قبال طی مراحل پناهندگی در آلمان را زیر سوال می برند.

یک گزارش حاکی از آنست که مراحل پناهندگی در مراکز «انکر» به مراتب بیشتر از حد متوسط طول می کشد. به اساس پاسخی که وزارت داخله آلمان فدرال به جناح پارلمانی حزب چپ ها ارائه کرده و گروه رسانه یی "فونکه" از آن نقل قول کرده است، فاصله زمانی میان ارائه درخواست پناهندگی تا اتخاذ تصمیم از سوی مقامات، از جنوری تا نوامبر امسال طور اوسط هشت و نیم ماه بوده است.

اولا یلپکه سخنگوی سیاست داخلی جناح چپ ها در پارلمان فدرال از یک «میزان فاجعه بار» برای هورست زیهوفر وزیر داخله آلمان سخن گفته است. او به گروه رسانه یی فونکه گفته است که قرار وعده مراحل پناهندگی در مراکز «انکر» باید بسیار سریعتر طی می گردیدند، اما «از قرار معلوم عکس آن درست است.»

این عضو پارلمان فدرال انتقاد کرد که پناهجویان در یک «فضای تنگ» اسکان داده شده و «امکانات دسترسی به ساختار های مستقل مشورتی و حمایت جامعه مدنی برای شان میسر نیست.« او همچنان «مراکز انکر» را از جمله به خاطر بحران فعلی کرونا کاملاً اشتباه خوانده و روی اسکان غیر متمرکز پناهجویان تأکید کرده است.

«مراکز انکر»، که در توافقنامه ائتلاتف حاکم به تصویب رسیده است، چندین اداره مربوط به مراحل مختلف پناهندگی را در یک مکان در بر می گیرد. پناهجویان در این مراکز در یک اقامتگاه جمعی زندگی می کنند. «انکر» اختصاریه چهار واژه آلمانی با مفاهیم ذیل است: «ورود (پناهجو)، «تقسیم بندی در محلات»، «تصمیم گیری» و «بازگرداندن به کشور اولیه.»

حکومت فدرال آلمان می‌گوید که مدت زمان رسیدگی به پرونده پناهجویان در مراکز «انکر» افزایش یافته است
حکومت فدرال آلمان می‌گوید که مدت زمان رسیدگی به پرونده پناهجویان در مراکز «انکر» افزایش یافته است

«بسیاری از دوسیه های قدیمی پناهجویان بسته شده اند»

به اساس پاسخ حکومت فدرال آلمان، مدت اوسط رسیدگی به دوسیه های پناهجویان در سال روان افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۹ این مدت ۶،۱ ماه بود. وزارت داخله آلمان دلیل آن را در قدم نخست «بحران کرونا» عنوان کرده است. به قول این وزارت از یکسو ارسال نامه های «رد تقاضای پناهندگی» تقریباً به طور کامل متوقف شده، زیرا متقاضیان پناهندگی امکانات کمی داشتند که بر علیه این تصمیم اقدام کنند، از سوی دیگر در سال ۲۰۲۰ بسیاری از دوسیه های قدیمی بسته شدند که سبب افزایش مدت رسیدگی به دوسیه های جدید گردید.

رقم متقاضیان پناهندگی در آلمان در سال روان میلادی، در مقایسه با سال قبلی، حدود یک سوم کاهش داشته است. به اساس معلومات اداره آمار اتحادیه اروپا، از جنوری تا نوامبر ۲۰۲۰ جمعاً ۹۳۷۱۰ درخواست جدید پناهندگی در آلمان ثبت شده اند. این رقم در تمام سال ۲۰۱۹ به ۱۴۲ هزارو ۴۵۰ و در سال قبل از آن به ۱۶۱ هزارو ۸۸۵ مورد می رسید.

کاهش رقم متقاضیان جدید پناهندگی در همه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا نیز در حد مشابهی بوده است. اداره آمار اتحادیه اروپا گفته است که در سال روان، در این اتحادیه جمعاً ۳۷۰ هزارو ۷۴۵ درخواست جدید پناهندگی ثبت گردیده است. به قول این اداره در سال گذشته این رقم ۶۵۷ هزارو ۵۳۵ مورد بود. با این همه، «سیاست پناهندگی» به عنوان یکی از پر جنجال ترین مسأله در عرصه سیاست اتحادیه اروپا مطرح می‌باشد.

(dpa, afp, epd) / si, aj

برگرفته از رسانه همکار ما (دویچه وله)

 

در همین زمینه