مهاجری در میان برف ها در یکی از اردوگاه ها در بوسنی و هرزگوین. عکس: اسوشیدتید پرس. ۲۶ دسامبر ۲۰۲۰
مهاجری در میان برف ها در یکی از اردوگاه ها در بوسنی و هرزگوین. عکس: اسوشیدتید پرس. ۲۶ دسامبر ۲۰۲۰

هم زمان با سرد شدن هوا و بارش برف، وضعیت پناهجویان و مهاجران در بوسنی و هرزگوین به شدت وخیم می‌شود. هزاران مهاجر بدون داشتن امکالات لازم و پوشاک مناسب، زیر خیمه های آسیب پذیر شب و روز را می‌گذرانند. در این گزارش ویدیویی بنگرید.


 

در همین زمینه