روند واکسیناسیون در برابر ویروس کرونا در آلمان آغاز شده است
 Photo: picture-alliance/N. Armer
روند واکسیناسیون در برابر ویروس کرونا در آلمان آغاز شده است Photo: picture-alliance/N. Armer

روند واکسیناسیون در برابر ویروس کووید-۱۹ در آلمان آغاز شده است. پناهجویانی که در اقامتگاه ها زندگی می‌کند، گروه دوم اند که این واکسین را به دست می‌آورند. معلومات بیشتر را در این گزارش بخوانید.

بیش از هشت میلیون نفر شامل گروه نخست اند که قرار است در جریان دو ماه آینده در آلمان واکسین شوند. سپس پناهجویانی که در اردوگاه‌ها به ویژه، مراکز "انکر" به سر می‌برند، واکسین می‌شوند.

معلوماتی را که شما در مورد برنامه واکسیناسیون در آلمان باید بدانید:

چطور بدانم که چوقت واکسین می‌شوم؟

مقام های ایالتی در مورد زمان دقیق واکسین شدن، برای شما اطلاع می‌دهند. برای جلوگیری از ایجاد صف های طولانی در برابر مراکز واکسیناسیون، یک سیستم برای گرفتن وقت ملاقات وجود دارد. کسانی که از واکسین شدن اطلاع حاصل می‌کنند، می‌توانند به بخش خدمات گرفتن وقت ملاقات به شماره تیلفون ۱۱۶۱۱۷ تماس بگیرند. این شماره تماس در سراسر آلمان فعال است.

واکسین چگونه انجام می‌شود؟

به جز از کسانی که در خانه سالمندان زندگی می‌کنند، دیگران همین در مورد نوبت واکسین شدن شان اطلاع حاصل نمایند باید به مراکز واکسیناسیون در وقت معین بروند. شما باید در این مرحله، مدارک هویت خود را نشان بدهید. سپس برای شما یک پرسش نامه داده می‌شود. در مورد واکسیناسیون، خطرات و عوارض جانبی آن هم معلومات ارائه می‌شود. واکسین شما توسط کادر متخصص در یک غرفه به شکل انفرادی انجام می‌شود.

آیا شما مکلف به پرداخت پول هستید؟

نخیر شما مکلف به پرداخت پول نیستید و واکسین مجانی می‌باشد. پول واکسین از سوی حکومت ایالتی و بیمه صحی پرداخت می‌شود. هیچ فرق میان بیمه عامه و خصوصی وجود ندارد.

چند بار باید واکسین شوید؟

واکسین "بیونتیک/فایزر" دو دوز را در فاصله سه هفته تجویز می‌کند.

آیا واکسین شدن ثبت می‌شود؟

بله، اما این نامعلوم باقی می‌ماند. این موضوع تنها بخاطری ثبت می‌گردد تا مشخص شود که چه تعداد انسان ها و در کدام سنین واکسین شده اند. این کار توسط سیستم راجستریشن برقی انجام می‌شود.

کی ها در گام نخست واکسین می‌شوند؟

این گروه ها در مرحله نخست واکسین می‌شوند: افراد بالاتر از هشتاد ساله، بیمارانی که زیر درمان طولانی مدت در شفاخانه ها قرار دارند و کسانی که از این بیماران مراقبت می‌کنند. افرادی که در بخش مراقبت های عاجل، اضطراری و خدمات اضطراری مانند کارگران آمبولانس هم شامل این گروه می‌شوند.

گروه دوم کی ها اند؟

پناهجویان، کارمندان و کارگرانی که در اقامتگاه های پناهجویان و مراکز بی خانمان ها فعالیت می‌کنند، شامل گروه دوم می‌شوند. افراد بالاتر از سن هفتاد ساله و کسانی که از کووید-۱۹ بیشتر و یا بسیار زیاد آسیب پذیر اند هم شامل گروه دوم می‌شوند. کسانی که زوال عقلی دارند، تریزومی ۲۱ و بیماران پیوندی هم شامل این کتگوری می‌شوند. انسان‌هایی که با این گروه ها ارتباط نزدیک دارند هم شامل گروه دوم، واکسین می‌شوند.

کی ها شامل گروه سوم می‌شوند؟

گروه سوم شامل افراد ۶۰ ساله، بالاتر از آن و به ویژه افراد سنگین وزن می‌شود. کسانی که بیماری گرده، جگر، ضعف سیستم ایمنی بدن، دیابت، بیماری قلبی، اچ آی وی و فشار خون بالا دارند هم شمال گروه سوم می‌شوند.

کی ها واکسین نمی‌شوند؟

واکسین "بیونتیک-فایزر" و مودرنا تنها برای کسانی که ۱۶ ساله و بالاتر از آن اند، مورد تایید قرار گرفته است. زنان حامله می‌توانند با داکتر خانگی شان در مورد واکسین شدن یا واکسین نشدن، صحبت کنند.

آیا واکسین اجباری است؟

نخیر، هیچ کس در آلمان مجبور ساخته نمی‌شود که این واکسین را بگیرد، اما از آنان خواسته می‌شود که برای محافظت از صحت عامه این واکسین را انجام بدهند.

آیا این واکسین حلال است؟

این سوال را دانشمندان علوم دینی پاسخ خواهند داد. سخنگویان شرکت های تولید کننده واکسین کرونا هر یک فایزر، مودرنا و (AstraZeneca) گفته اند که آنان در ترکیب این واکسین از محصولات مرتبط به گوشت خوک استفاده نکرده اند.

اگر از بیماری ویروس کرونا صحت یاب شده اید چه باید کرد؟

کسانی که دوره بیماری ویروس کرونا را سپری کرده اند هم باید واکسین شوند. هنوز دقیق مشخص نیست که آیا جان به سلامت بردن از یک عفونت می‌تواند که از ابتلا شدن دوباره محافظت کند.

کسانی که بیمار کووید ۱۹ اند، آنفلونزا و سرما خورده اند، واکسین نمی‌شوند. در این حالت شما باید انتظاری بکشید تا صحت یابد شوید. کسانی که با بیماران کرونا در ارتباط نزدیک بوده اند و در حالت قرنطین به سر می‌برند هم تا پایان دوره قرنطینه واکسین نمی‌شوند.

آیا می‌توانم پس از واکسین شدن به حالت عادی برگردم؟

ینس اشپان، وزیر صحت فدرال آلمان از مردم خواسته است، کسانی که واکسین می‌شوند باید تا پایان این روند محدودیت ها را رعایت کنند. اشپان افزوده است که تا واکسین شدن همه مردم، ماسک پوشیدن، رعایت فاصله اجتماعی و دست شستن انجام شود.

 

در همین زمینه