شمار پناهجویان در سراسر جهان بار دیگر افزایش یافت
شمار پناهجویان در سراسر جهان بار دیگر افزایش یافت

رقم پناهجویان در جهان بار دیگر افزایش یافت. در حال حاضر، بیش از ۸۰ میلیون نفر در سراسر جهان در حال فرار اند.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد گزارش داده است که آمار کنونی پناهجویان در سراسر جهان به هشتاد میلیون تن رسیده است. این رقم نسبت به سال گذشته، نزدیک به ده میلیون نفر بیشتر شده است. به دلیل همه گیری ویروس کرونا، وضعیت پناهجویان نسبت به سال های گذشته، بیشتر به وخامت گراییده است.

دفتر نمایندگی این سازمان در شهر بن آلمان روز سه شنبه گفت که ویروس کرونا واقعیت زندگی انسان ها را تغییر داده و برای بسیاری از این هشتاد میلیون تن، زنده ماندن در اولویت قرار گرفته است.

پیتر روهنشتروت-باور، رئیس این دفتر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در شهر بن افزود: «این انسان ها را نباید ما تنها بگذاریم.»

روهنشتروت-باور علاوه کرد که دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای رسیدگی به وضعیت پناهجویان در این سال، به بیش از ۹ میلیارد دالر امریکایی نیاز داشت، اما حدود نیمی از این مبلغ را تا اوایل ماه دسمبر امسال به دست آورده اند.

با وجود این چالش، دیگدان بحران ها در جهان داغ تر شده است. در جریان تنش های طولانی در یمن و سوریه که هیچ دورنمای روشن برای تامین صلح دیده نمی‌شود، تنش های تازه در ایتیوپیا نیز به وجود آمده است.

این دفتر گفته است که آتش سوزی ماه سپتمبر سال ۲۰۲۰ در اردوگاه موریا در جزیره لیسبوس یونان، بیش از ۱۲ هزار تن را بی سرپناه نمود. در عین زمان گفته می‌شود که در این سال، بیش از یک هزار تن در مسیر مهاجرت مدیترانه جان باخته اند.

 

در همین زمینه