مرکز پذیرایی شبانه از زنان مهاجر و تنها در پاریس هجدهم. عکس از گوگل ستریت
مرکز پذیرایی شبانه از زنان مهاجر و تنها در پاریس هجدهم. عکس از گوگل ستریت

یک مرکز پذیرایی شبانه از زنان تنها در پاریس ایجاد شد. مسئولان این مرکز می‌گویند که هدف آن‌ها فراهم کردن زمینه استراحت و یافتن سرپناه دایمی برای زنان بی سرپناه از جمله زنان مهاجر است.

یگانه مرکز پذیرایی از زنان بی سرپناه در شمال پاریس، روز ۲۲ دسمبر در پاریس هجدهم گشایش یافت. به گفته سازمان همبتگی اماووس، مرکز جدید ۱۷ بستر را برای زنان بی سرپناه فراهم کرده است اما زنان می‌توانند برای صرف غذا و گرفتن دوش نیز به این مرکز مراجعه کنند. اماووس در همکاری با انجمن اقدام برای صحت زنان (ADSF) ، مدیریت مرکز را به عهده دارد.


مرکز پذیرایی از زنان بی سرپناه در ساختمان شهرداری پاریس هجدهم موقعیت دارد و مصارف ساخت آن را شهرداری پرداخته است. برونو مورل، مدیر عمومی سازمان همبستگی اماووس به مهاجر نیوز گفت که این مرکز از ساعت ۸ هر شب تا ۸ صبح فردای آن باز است اما برای به دست آوردن یکی از بسترها، نیازمندان باید از سوی سازمان خدمات فوری اجتماعی (SIAO)، سازمان ADSF و از طریق گشت‌های اجتماعی شبانه معرفی شوند.

بر بنیاد آخرین آمار منتشر شده در ماه جنوری ۲۰۲۰، حدود ۳۶۰۰ تن در جاده‌های پاریس زندگی‌ می‌کنند و از این رقم ۱۲ درصد زنان هستند.

برونو مورل گفت: « در پاریس چندین سرپناه فوری از جمله مرکز اگورا در پاریس برای مردان وجود دارد اما برای زنان، در شمال پاریس هیچگونه مرکزی وجود نداشت. مرکز جدید به یک نیازمندی فوری و جدی پاسخ می‌دهد.»

ایجاد شبکه‌ای برای پذیرایی از زنان

از یک ماه به این سو، سازمان اماووس تلاش‌ها را دو برابر کرده تا مراکزی را برای افراد بی سرپناه فراهم کند. در نتیجه این تلاش‌ها، در کنار مرکز جدید برای زنان، یک مرکز شبانه و یک مرکز برای اسکان مردان در پارک وینسن در شرق پاریس ایجاد شده است. هم زمان، یک هوتل قدیمی و یک خوابگاه برای جوانان نیز به مراکز پذیرایی مختلط از زنان و مردان بدل شده‌اند.

این در حالیست که در اواخر ماه نومبر، والری پکرس، رئیس منطقه ایل دو فرانس نیز خانه منطقوی برای زنان را در پاریس هفدهم افتتاح کرد. این مرکز توسط سازمان اورور (Aurore) اداره می‌شود و در درازمدت ۹۵ زن بی سرپناه خواهند توانست هر کدام مدت ۱۸ ماه در آن اقامت کنند.

در سال‌های اخیر، یک شبکه واقعی پذیرایی از زنان در منطقه الی دو فرانس ایجاد شده است. از ماه دسمبر ۲۰۱۸ به این سو، شهرداری پاریس یک مرکز پذیرایی شبانه و روزانه از زنان را در ساختمان شهرداری ایجاد کرده است. زنان نیازمند به خدمات این مرکز باید از سوی ادارات خدمات اجتماعی فوری یا تیلفون فوری ۱۱۵ معرفی شوند. مرکز ظرفیت پذیرایی شبانه از حدود ۵۰ زن را دارد و ۷۵ تن نیز می‌توانند از خدمات روزانه ان استفاده کنند.

در همین راستا، دو مرکز دیگر برای پذیرایی شبانه از زنان در شهرداری پاریس پنجم و پاریس سیزدهم و یک مرکز روزانه در پاریس دهم نیز به روی زنان باز هستند.

 

در همین زمینه