سر از اول  اگست سال ۲۰۱۸ و تنظیم مجدد قوانین الحاق اعضای خانواده به پناهجویانی که محافظت فرعی دریافت کرده اند، حداکثر یک هزار تن از اعضای خانواده های آن ها در ماه می توانند به آلمان بیایند./عکس: picture-alliance/dpa/S.Pförtner
سر از اول اگست سال ۲۰۱۸ و تنظیم مجدد قوانین الحاق اعضای خانواده به پناهجویانی که محافظت فرعی دریافت کرده اند، حداکثر یک هزار تن از اعضای خانواده های آن ها در ماه می توانند به آلمان بیایند./عکس: picture-alliance/dpa/S.Pförtner

یک بنیاد حامی حقوق بشر از حکومت آلمان فدرال می‌خواهد که قوانین الحاق اعضای خانواده پناهجویان را باید هرچه زودتر اصلاح کند تا اعضای خانواده بیشتر پناهجویان فرصت سفر به آلمان را به دست آورند.

 انا سورهوف، کارمند بنیاد آلمانی حامی حقوق بشر (DIM) در گفتگو با خبرگزاری پروتستان (ای پی دی) گفت: «تعداد ویزاهای صادر شده برای الحاق خانواده ها به مهاجرانی که حفاظت فرعی دارند در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ به شدت کاهش یافته است.»

طبق اطلاعات حکومت آلمان فدرال در سه ماه نخست سال گذشته، ۱۸۵۶ ویزا صادر شد و در سه ماه دوم سال، این میزان به فقط ۴۲ ویزا کاهش یافته است. گفته می‌شود مهاجران خوردسال و بدون سرپرست که در کمپ های جزایر یونان به سر می‌برند، از این وضعیت متاثر می‌شوند. مهاجران در این کمپ ها حتی از ابتدایی ترین امکانات محروم هستند.

از اول اگست سال ۲۰۱۸ به این طرف، «قانون تنظیم مجدد الحاق اعضای خانواده به پناهجویانی که محافظت فرعی دریافت کرده اند» عملی می‌شود.

از آن زمان به بعد، حداکثر یک‌هزار تن از اعضای خانواده های پناهجویان در هر ماه می‌توانند به آلمان بیایند. والدین کودکان خوردسالی که بدون سرپرست در آلمان زندگی می‌کنند، می‌توانند زیر چتر این برنامه به کودکان شان در آلمان یکجا شوند. فرزندان نیز می‌توانند به والدین شان ملحق شوند یا زوج هایی که عقد ازدواج شان قبل از فرار از کشور مبداء شان بسته شده است.

سورهوف در این زمینه گفت، امروز روشن است که روند پیچیده بررسی درخواست های الحاق، افراد متقاضی و اداره های مسئول را در برابر دشواری های زیادی قرار می‌دهد.

این خانم کارشناس گفت: «قانونگذاران باید مهاجرانی را که حفاظت فرعی دارند دوباره با پناهجویانی که واجد شرایط پناهندگی دانسته شده اند، یکسان بدانند. آن ها باید به وضعیت حقوقی سال ۲۰۱۵ بازگردند و به این ترتیب از هر گونه سهمیه بندی خودداری کنند.»

در یکی از موضع گیری بنیاد آلمانی حامی حقوق بشر آمده است، در مقرره های قانونی و تصمیم های اداری این مساله به اندازه کافی در نظر گرفته نمی‌شود که خانواده ها به خاطر تعقیب و جنگ در کشورهای مبداء شان هیچ امکان دیگری ندارند به غیر از این که در آلمان به عنوان خانواده در کنار یک‌دیگر زندگی کنند.

سورهوف در مورد تعداد اندک ویزاهای صادر شده گفت، مدت اعتبار این درخواست ها از نظر زمانی محدود است. به این خاطر اشخاص درخواست کننده باید پس از آغاز سال نو مجددا برای صدور ویزا به از نمایندگی های آلمان در خارج از کشور مراجعه کنند.

 

در همین زمینه