مهاجران در کمپ کاراتپه در یونان،  ۱۹سپتمبر  ۲۰۲. عکس از  EPA/Vangelis Papantonis
مهاجران در کمپ کاراتپه در یونان، ۱۹سپتمبر ۲۰۲. عکس از EPA/Vangelis Papantonis

گروهی از پژوهشگران و فعالان اروپایی می‌گویند که شماری از کشورهای اتحادیه اروپا، مهاجران را در شرایط بیشتر از پیش مبهم، پیچیده و حتی غیرقانونی بازداشت می‌کنند. این گروه که از سوی گروپ چپ متحد در پارلمان اروپا حمایت می‌شود در گزارشی نوشته است که این بازداشت‌ها بیشتر در ایتالیا، یونان، اسپانیا و حتی آلمان انجام می‌شوند.

گروه مایگیوروپ (Migreurope)، متشکل از تعدادی از سازمان‌هاو پژوهشگران، در یک گزارش تحقیقی درباره شیوه‌های محروم کردن مهاجران از آزادی نوشته است که مهاجران در کشورهای ورودی مانند ایتالیا، یونان و اسپانیا و یا هم کشورهای مقصد مانند آلمان بیشتر از پیش تحت بازداشت‌های اداری قرار می‌گیرند.

این گزارش ۳۰ صفحه‌ای در ماه دسمبر ۲۰۲۰ زیر عنوان «بازداشت‌های غیررسمی و غیر قانونی مهاجران در اسپانیا، ایتالیا، یونان و آلمان» منتشر شده است و پژوهشگران در آن گفته‌اند که در سال ۲۰۱۹، بازداشت‌های غیر رسمی و غیرقانونی «به بخشی از اقدامات مهم مرزی اتحادیه اروپا بدل شده‌اند.» گزارش یاد شده اظهار نگرانی است که در شرایط گفتگو بر سر بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا درباره مهاجرت «مبادا این اقدامات به قاعده اساسی در قاره پیر(اروپا) بدل گردد.»


بازدشت‌های غیرقانونی در کشورهای ورودی یا «غربال کننده»

بر اساس گزارش، در گام نخست، کشورهای ورودی به اتحادیه اروپا مانند ایتالیا، یونان یا اسپانیا «نقش غربال کننده را به عهده دارند و تلاش می‌کنند جلو تحرک مهاجران را، که غیرقانونی و ناخوانده تلقی می‌شوند، به سوی کشورهای دیگر اتحادیه بگیرند.»

به گفته پژوهشگران، بازداشت مهاجران در مرزهای خارجی اتحادیه معمولاً کوتاه و غیرقانونی است (به استثنای جزایر یونان) و به هدف اخراج سریع مهاجران به آن سوی مرزها یا یک کشور دیگر انجام می‌شود. این بازداشت‌ها «دورتر از مراکز بازداشت‌های رسمی، در مکان‌های نامعلوم یا مناطق مرزی و پست‌های پولیس به گونه‌ای صورت می‌گیرد که مهاجران دسترسی محدودی به حقوق خود از جمله حق آگاهی و گرفتن وکیل را دارند.»

گذشته از آن، در سال‌های اخیر، مراکز بازداشت اشکال جدیدی پیدا کرده‌اند: در مراکزی که به آنها هات سپات گفته می‌شود، جمعیت عظیمی از مهاجران در جاهایی نگهداری می‌شوند که در اصل ظرفیت تعداد بسیار کمی را دارا هستند. به عنوان نمونه در سال ۲۰۱۹ هات سپات‌های ایتالیا با ظرفیت اصلی ۸۹۰ نفر، ۷۷۵۷ مهاجر را نگهداری می‌کردند؛ در یونان ۳۸۴۲۳ مهاجر در مراکزی نگهداری می‌شدند که تنها برای ۶۱۷۸ تن در نظر گرفته شده بود و در مراکز موقتی نگهداری مهاجران در اسپانیا نیز ۱۵۲۸۸ مهاجر در مراکزی برای ۱۰۲۰ نفر جابجا شده‌بودند.

در همین زمینه: آیا فرانتکس در عقب راندن مهاجران در بحیره اژه سهم داشته است؟

گزارش مایگریوروپ می‌گوید که هدف از اقدامات یاد شده «اخراج سریع مهاجران از مرزها به دلایل صرفاً امنیتی بوده است» که به ازدحام بیش از حد در مراکز نگهداری و محروم کردن مهاجران از آزادی انجامیده است.

گزارش به این نکته نیز اشاره کرده که هر کشور شیوه‌های خاص خود را دارد و به همین دلیل درک ماهیت واقعی آمار و ارقام بازداشت‌ها و اخراج‌ها در هر کشور دشوار است. به گونه نمونه، در سال ۲۰۱۹، اسپانیا از ورود ۴۹۳۴۵۵ مهاجر در قلمروش جلوگیری کرده اما ارقام رسمی بازداشت مهاجران در مراکز نگهداری و مراکز مشابه در این کشور فقط ۲۸۷۸۱ تن ذکر شده است.

میکانیزم پیچیده بازداشت‌ها و توافقنامه‌های اخراج از کشورهای مقصد

در گام دوم، کشورهای مقصد مهاجران در غرب و شمال اروپا نیز به اقدامات مشابه متوسل شده‌اند. گزارش با تکیه بر پژوهش‌های انجام شده در آلمان می‌گوید که «میکانیزم پیچیده بازداشت در این کشور‌ها به اخراج مهاجران به کشورهای ورودی یا کشورهای مبدا انجامیده است.» این اخراج‌ها با تکیه بر«توافقنامه‌های عودت و پذیرش دوباره مهاجران»، توافقنامه غیر رسمی مانند اعلامیه مشترک اتحادیه اروپا و ترکیه یا توافق Joint Way Forward با افغانستان انجام شده‌اند.

در همین زمینه: با وجود ناامنی در افغانستان، کشورهای اروپایی می‌توانند پناهجویان افغان را اخراج کنند

کشورهای اروپایی روند اخراج به افغانستان را از سر گرفته اند

در سال‌های اخیر آلمان دلایل جدیدی را برای بازداشت اداری مهاجران وضع کرده که به کمک آن تعداد بیشتری از مهاجران را بازداشت کرده و از دلایل بدون بنیاد حقوقی برای اخراج تعداد بیشماری از آنان کار گرفته است. آلمان در سال ۲۰۱۹ حدود ۲۲۰۹۷ مهاجر را اخراج کرده است.

سیاست بازدارنده مهاجرتی که موجب رنج‌های فراوان برای مهاجران می‌گردد

با درنظرداشت این شرایط، مایگریوروپ سیاست مهاجرتی اروپا را یک «سیاست بازدارنده» توصیف کرده که موجب رنج‌های فراوانی برای مهاجران از جمله در جزایر یونان می‌شود. پژوهشگران اظهار نگرانی کرده‌اند که مبادا بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا در مورد مهاجرت که بحث روی آن ادامه دارد، روزی این اقدامات غیرقانونی را به عنوان اقدامات معمولی بپذیرد.

به گفته پژوهشگران، بسته اتحادیه اروپا « بدون پیشنهاد راهکارهای تازه و متکی بر حقوق انسانی، وسیله ای است در دست کشورهای عضو تا به صورت سیستماتیک از سیاست سرکوب کننده ۳۰ سال پیش و اقدامات خشن برای بازداشت‌های غیر رسمی استفاده کنند.»

در همین زمینه: حکمت مهاجر افغان در یونان: «سخت ترین روز های زندگی خود را در پارک ویکتوریا سپری می کنم»

گزارش، روند پیش بینی شده کنترول بر مهاجران نجات داده شده از دریا یا بدون مدرک را امکانی برای نگهداری این مهاجران در بیرون از مرزهای اروپا یا در یک مرکز تزانزیت توصیف می‌کند. در چنین شرایطی تعداد مهاجرانی که به سوی روند بررسی درخواست پناهندگی یا اخراج از مرز سوق داده خواهند شد، افزایش خواهد یافت. به این ترتیب است که کشورهای عضو می‌خواهند « سیاست عادی جلوه دادن خشونت و اقدامات موجود را که حقوق انسانی را به حد اقل تقلیل می‌دهد، حیثیت قانونی بدهند.» قرار است اتحادیه اروپا پیشنهادات بسته مهاجرتی خود را امسال تايید و در سال ۲۰۲۲ اجرایی کند.

پژهشگران گروه مایگریوروپ تعهد کرده‌اند که تحقیق در مورد بازداشت‌های غیرقانونی و رفتارهای غیرانسانی علیه مهاجران را برای سال ۲۰۲۱ در کشورهای بالکان دنبال خواهند کرد.

 

در همین زمینه

Webpack App