عکس از دویچه وله/ آلمان در نظر دارد در مسوده قانون تازه، روند ورود کارگران مسلکی را به این کشور تسهیل کند
عکس از دویچه وله/ آلمان در نظر دارد در مسوده قانون تازه، روند ورود کارگران مسلکی را به این کشور تسهیل کند

آلمان برای پر کردن فرصت های شغلی به مهاجران مسلکی نیاز دارد. ولی همه گیری ویروس کرونا باعث شده که تعداد این مهاجران در ماه های گذشته به شدت کاهش یابد.

براساس ارزیابی اداره امور مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان، مهاجرت کارگران متخصص از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا به آلمان، به دلیل همه گیری ویروس کرونا به شدت کاهش یافته است.

کورینا ویشر، مسئول بخش مهاجرت کارگران متخصص این اداره گفت: «ما تحولی را که می‌خواستیم، نمی‌بینیم. اما فروپاشی کامل را هم مشاهده نمی‌کنیم. پس از یک گسست در آغاز سال، دیده می‌شود که مهاجرت در نیمه دوم سال نیز ادامه داشته است». 

پاتریک اشمیتکه از دفتر حکومت فدرال آلمان گفته است، در برخی از کشورها ممنوعیت سفر وضع شده و اغلب سفارتخانه ها به گونه محدود فعال بوده یا تا اندازه‌ای مسدود بوده اند. او افزوده است که با این وجود، مهاجرت پرستاران یا مراقبان به آلمان صورت گرفته که از ماه جنوری تا سپتمبر سال ۲۰۲۰، حدود ۴۵۰۰ ویزا در این بخش صادر شده است.

پاتریک شمیتکه ادامه داد: «به این خاطر نمیتوانیم بگوییم که روش ارزیابی سریع پرونده کارگران مسلکی در حال پیشرفت است، درعمل از آن هنوز بسیار دور هستیم».

علاقمندی کارفرمایان در آلمان در این بخش، مانند گذشته پا برجاست.از یک سو، رقم تماس ها به خط ارتباطی اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال به اوج خود رسیده، اما از جانب دیگر، حکومت فدرال آلمان مجبور شده است که کار خود را برای جذب نیروی مسلکی از خارج از این کشور که برای آغاز امسال برنامه ریزی شده بود، به تعویق بیندازد.

در عین زمان کورین بوریون-کراکه، یکی از مسئولین در اداره فدرال آلمان گفته است که آنان آماده اند، از روند آمدن افراد مسلکی به این کشور حمایت کنند. به بیان او، می‌توان یک اداره هم‌آهنگی را ایجاد کرد تا به همکاران خارجی یک محل تماس فراهم شود.

 

در همین زمینه