رقم درخواست پناهندگی در سال گذشته میلادی، در آلمان کاهش داشته است.
رقم درخواست پناهندگی در سال گذشته میلادی، در آلمان کاهش داشته است.

در سال گذشته میلادی در مجموع حدود ۷۶ هزار درخواست پناهندگی در آلمان صورت گرفته است. این آمار نظر به یک سال پیش از آن ۳۱.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بیشترین متقاضیان از سوریه، افغانستان و عراق بوده اند.

در سال ۲۰۲۰ بیشتر متقاضیان پناهندگی در آلمان به ترتیب از سوریه، افغانستان، عراق و ترکیه بوده اند.

علاوه بر این، بر بنیاد گفته های وزارت داخله فدرال، حدود ۲۶ هزار و ۵۰۰ درخواست اولیه پناهنگی برای کودکان متولد شده در آلمان که سن شان کمتر از یک سال بوده، و ۱۹ هزار و ۵۰۰ درخواست ثانوی ارائه شده است. در مجموع همه درخواست های پناهندگی به ۱۲۲ هزار مورد در سال ۲۰۲۰ می‌رسد.

هورست زیهوفر، وزیر داخله فدرال آلمان گفته است که این کاهش "تنها ناشی از پاندمی کرونا نیست، بلکه این چهارمین سال پی در پی است که آمار ارائه [درخواست پناهندگی] یک روند رو به کاهش را نشان می‌دهد."

زیهوفر علاوه کرد که این نشان می دهد که "اقدامات ما برای کنترول مهاجرت اثربخش بوده است. ما در مسیر درست قرار داریم و با بسیاری مردم در وضعیت اضطراری کمک شده است."

وزارت داخله فدرال همچنان علاوه کرده است که اداره مهاجرت و پناهندگی در سال گذشته روی بیش از ۱۴۵ هزار درخواست پناهندگی تصمیم گرفته است. حدود ۲۵ درصد از این متقاضیان، بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۷ ژنیو، حق حفاظت دریافت کرده اند.

کمتر از ۱۹ هزار مورد، زیر چتر حفاظت فرعی قرار گرفته اند و برای بیش از ۵۷۰۰ متقاضی، برگه ممنوعیت اخراج از آلمان صادر شده است. ۴۶ هزار و ۵۸۶ متقاضی دیگر، واجد شرایط حق پناهندگی دانسته نشده و درخواست شان رد شده است.

aj/af (AFP, Infomigrants

 

در همین زمینه