سربازان بوسنیایی خیمه ها را در کمپ لیپا که در نزدیکی شهر بیهاج قرار دارد، برپا می کنند. بوسنی هرزگوین، جمعه، ۱ جنوری سال ۲۰۲۱/عکس: AP Photo/Kemal Softic
سربازان بوسنیایی خیمه ها را در کمپ لیپا که در نزدیکی شهر بیهاج قرار دارد، برپا می کنند. بوسنی هرزگوین، جمعه، ۱ جنوری سال ۲۰۲۱/عکس: AP Photo/Kemal Softic

فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای بوسنیا اعلام کرد که برای۷۵۰ تن از مهاجران بی سرپناه در خیمه های کمپ لیپا اسکان داده شده است. این خیمه ها گرم می‌باشند و با امکانات لازم تجهیز می‌باشند.

اتحادیه اروپا مصمم است که به حمایت از بوسنیا-هرزگوینا در رسیدگی به پناهجویان و مهاجرانی که در این کشور گیرمانده اند، ادامه دهد.

یوهان زاتلر، فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای بوسنیا در صفحه تویترش نوشته است، با اسکان دهی به ۷۵۰ نفر در خیمه های کمپ لیپا که امکان گرم کردن آن ها نیز وجود دارد، به یکی از اهداف مهم در میان مدت دست یافته ایم. مرحله بعدی محافظت از مهاجرانی است که در اطراف شهر بیهاج خیمه زده اند و «توزیع» عادلانه «مهاجران» در سراسر بوسنیا-هرزگوینا خواهد بود.

ساتلر روز چهارشنبه همراه با سفیران آلمان و اتریش در بوسنیا از کمپ لیپا که در شمال غرب این کشور و در نزدیکی شهر بیهاج موقعیت دارد، دیدار کرد.

او در ادامه افزود، ما با مقام های بوسنیایی در مورد پیدا کردن هرچه سریع تر راه حل و نجات جان مهاجران هم گفتگو کردیم.

این دیپلومات اتحادیه اروپا راجع به درخواست سازمان های حامی حقوق بشر که خواهان پذیرش مهاجران در بوسنیا توسط اتحادیه اروپا بودند، ابراز نظر نکرد.

بر بنیاد اطلاعات اتحادیه اروپا، در حال حاضر حدود ۸ هزار پناهجو و مهاجر در بوسنیا-هرزگوینا به سر می‌برند که بر اساس برآوردهای سازمان های مددرسان، تقریبا ۲۵۰۰ تن از آن ها در درجه حرارت زیر صفر شب را در فضای باز به روز می‌رسانند.

سازمان بین المللی مهاجرت چند روز قبل از عید کریسمس، از کمپ موقت لیپا که در نزدیکی مرز بوسنیا با کرواسیا موقعیت دارد، بیرون شد. از بیرون شدن این سازمان چند روزی معدود نگذشته بود که این کمپ در یک آتش سوزی از بین رفت و پس از آن صدها مهاجر بی سرپناه شدند.

در این میان بخش بزرگی از ساکنان پیشین کمپ لیپا توسط مقام های بوسنیایی به خیمه هایی انتقال داده شدند که در نزدیکی کمپ پیشین می‌باشد. این خیمه ها گرم اند و با امکانات لازم تجهیز می‌باشند.

سازمان های حامی حقوق بشر وضعیت این مهاجران را کماکان نامناسب خوانده و از اتحادیه اروپا خواسته اند که یک راه دراز مدت را جستجو کنند.

 

در همین زمینه