مهاجران زیرسن بدون همراه و بیمار در حال انتقال از یونان به آلمان
مهاجران زیرسن بدون همراه و بیمار در حال انتقال از یونان به آلمان

آلمان پس از آتش سوزی در اردوگاه موریا در یونان تعهد کرد که ۱۵۵۳ پناهجو را می‌پذیرد، اما در حال حاضر این روند بسیار به کندی پیش می رود. تاکنون فقط ۲۹۱ نفر از این گروه وارد آلمان شده اند.

در اوایل ماه سپتمبر، هزاران مهاجر اردوگاه موریا به دلیل آتش سوزی بی سرپناه شدند. حکومت آلمان فدرال اندکی پس از این حادثه اعلام کرد که ۱۵۰ کودک زیر سن قانونی و بی سرپرست را می‌پذیرد. در حال حاضر همه این کودکان و نوجوانان به آلمان انتقال داده شده اند. در مرحله دوم آلمان وعده کرد که ۱۵۵۳ پناهجوی قبول شده را اجازه ورود به آلمان می‌دهد.

چهار ماه بعد از این وعده آلمان، هنوز هم ۱۲۶۲ پناهجو در یونان مانده اند. به قول وزارت داخله آلمان، روند پناهندگی این پناهجویان از جانب حکومت یونان هنوز تمام نشده است و آلمان منتظر است که آتن پناهجویان را برای انتقال به آلمان انتخاب و یا پیشنهاد کند.

در مرحله نخست پناهجویانی که به آلمان انتقال میابند، توسط سازمان های بین المللی و مقامات یونانی انتخاب شوند. پس از آن، مقام های آلمانی بررسی می کنند که آیا نگرانی امنیتی در قبال پناهجویان انتخاب شده وجود دارد یا خیر.

 مارگارت باوسه، سخنگوی حزب سبز های آلمان در بخش حقوق بشری و کمک های بشردوستانه می‌گوید: «اگر این روند به همین سرعت ادامه پیدا کند، انتقال آخرین خانواده ها به آلمان تا سال ۲۰۲۲ طول خواهد کشید. این امر با توجه به شرایط غیرانسانی موجود در اردوگاه ها یک شکست بشردوستانه شرم آور است که به ویژه کودکان و نوجوانان زیر سن از آن متاثر اند.» او در ادامه می‌گوید غیر قابل توجیه است که حکومت فدرال با وجودی که حکومت های ایالتی آمادگی پذیرش این پناهجویان را دارند، عجله ای برای پذیرش نمی‌کند. مارگارت باوسه می‌گوید: «آلمان در این ساحه می‌تواند و باید بیشتر کار کند!»

 

در همین زمینه