امدادگران در کوه‌های آلپ فرانسه. عکس آزشیف از رافایل فیشمن/ سیماد
امدادگران در کوه‌های آلپ فرانسه. عکس آزشیف از رافایل فیشمن/ سیماد

سازمان خیریه «همه مهاجر» که در کوه‌های آلپ به مهاجران تازه وارد از ایتالیا به فرانسه کمک می‌کند از آزار و اذیت اعضای این سازمان توسط پولیس اظهار نگرانی کرده است. این سازمان می‌گوید تعدادی از اعضایآن چندین بار هنگام گزمه‌های خیریه شبانه برای کمک به مهاجران، به اتهام تخطی از قیود شبگردی در بریانسون توسط پولیس دستگیر و جریمه شده‌اند. این سازمان همچنین از رفتار پولیس مرزی با مهاجران دستگیر شده انتقاد کرده است.

انیس آنتوان، یک عضو سازمان همه مهاجر در شهر بریانسون در نزدیک کوه‌های آلپ به مهاجر نیوز گفت: «هوا منفی ۱۵ درجه سانتی گراد است و مهاجران هنگام عبور از کوه‌ها و آمدن به فرانسه با خطر جانی روبرو هستند اما پولیس به جای کمک، ما را اذیت می‌کند.»

به گفته انیس انتوان، پولیس مرزی فرانسه از ۶ جنوری به این سو، «حدود ۳۰ بار» اعضای رضاکار سازمان خیریه را هنگام گشت‌های اجتماعی شبانه به اتهام «تخلف از مقررات شبگردی» جریمه کرده است، در حالی که دولت به سازمان‌های خیریه اجازه داده است که بعد از آغاز قیودات شبگردی هم می‌توانند به فعالیت ادامه بدهند.


سازمان‌های همه مهاجران و داکتران دنیا(MDM‌) با انتشار خبرنامه‌ای از افزایش فشار ها برامدادگران از سوی پولیس اظهار نگرانی کردند.

در این خبرنامه به نقل از یک تن از امدادگران آمده است: « در شب ۸ جنوری ۲۰۲۱ در حالی که در مونژنِور برای کمک به مهاجران گزمه می‌زدم، چهار بار توسط پولیس کنترول شدم. همین شب در حالی که تصدیق بیرون رفتن از خانه برای کار با مهاجران را داشتم پولیس سه بار مرا جریمه کرد.»

والی آلپ: پولیس قواعد حقوقی را رعایت می‌کند

والی آلپ علیا در پاسخ به پرسش‌های مهاجر نیوز با انتشار خبرنامه‌ای آزار و اذیت امدادگران از سوی پولیس را رد کرد و گفت که «اداره کنترول مرزی با رعایت قواعد حقوقی و احترام به افراد عمل می‌کند.»

در خبرنامه والی آلپ علیا گفته شده که اعضای سازمان‌های خیریه می‌توانند با در دست داشتن تصدیق حرفه‌ای سازمان‌های خود از ساعت ۶ شام تا ۶ صبح به نیازمندان کمک کنند اما « پولیس صلاحیت دارد قانونی بودن اسناد امدادگران را ارزیابی کند.»

«ما را اذیت می‌کنند اما از ما می‌خواهند به مهاجران رسیدگی کنیم !»

انیس آنتوان از سازمان همه مهاجر می‌گوید که رفتار پولیس در برابر سازمان‌های خیریه عجیب به نظر می‌رسد: « از یک سو ما را اذیت می‌کنند اما از سوی دیگر از ما می‌خواهند به آن‌ها کمک کنیم و به مهاجرانی که در پست مرزی هستند و پولیس نمی‌داند با آن‌ها چه کار کند، رسیدگی کنیم !»

به عنوان نمونه، جمعه شب گذشته، پولیس مرزی ۲۲ مهاجر افغان و ایرانی، از جمله کودکان و یک نوزاد، را دستگیر و به مرکز پولیس انتقال داد و سپس نیمه شب از اعضای سازمان همه مهاجر درخواست کرد تا به آنان رسیدگی کنند: «پولیس به همه این مهاجران حکم ترک خاک فرانسه را داد و بعد به ما زنگ زد تا برویم و این مهاجران را با خود بگیریم!»

سازمان همه مهاجر همچنین از زیر پا کردن حقوق مهاجران توسط پولیس انتقاد کرده و می‌گوید که «دولت مرزها را نظامی ساخته، مهاجران را تعقیب و آن‌ها را به گونه سیستماتیک به ایتالیا اخراج می‌کند، بدون آنکه بررسی کند که این مهاجران می‌خواهند در فرانسه درخواست پناهندگی بدهند.»

به گفته این سازمان در مقایسه با گذشته، که مهاجران مرد و افریقایی از ایتالیا وارد فرانسه می‌شدند حال بیشتر خانواده‌های شرق میانه‌ای، با زنان حامله، کودکان و نوزادان از این مسیر عبور می‌کنند.

در همین زمینه: فرانسه: شماری از مهاجران از مناطق کوهستانی هم مرز با ایتالیا نجات داده شدند

 

در همین زمینه