مهاجران در دنمارک
مهاجران در دنمارک

حکومت دنمارک می خواهد میزان در خواست های سالانه پناهندگی در این کشور را به صفر برساند. مهاجرت خالص به دنمارک که ۵،۸ میلیون تن جمعیت دارد، از سال ۲۰۱۵ رو به کاهش است.

مته فردریکسن نخست وزیر سوسیال دموکرات دنمارک در این باره گفته است: "ما باید از کاهش تعداد پناهجویان اطمینان حاصل کنیم، در غیر این صورت انسجام اجتماعی ما نمی تواند برقرار بماند". 

در دنمارک، براساس گزارش های نشرشده، تعداد پناهجویان در سال گذشته شدیدا کاهش یافته است. قبلا در سال ۱۹۹۸ دنمارک کمترین میزان پناهجویان را در این کشور درج کرده بود. در مجموع در سال گذشته ۱۵۴۷ نفر درخواست پناهندگی ارائه کرده بودند.

وزارت مهاجرت دنمارک سال قبل اعلام کرده بود، شمار مهاجرانی که این کشور را ترک کرده اند، بیشتر از آن هایی بوده که به تازگی وارد آن شدند. وزیر امور ادغام و شهروندان خارجی در دنمارک از این ارقام رسمی استقبال کرد و آن را «فوق العاده» خواند.

ماتیاس تسفای، وزیر امور ادغام و شهروندان خارجی در مورد این آمار گفت: «این که مهاجران در صورت امکان به وطن شان بازگردند، یک امر طبیعی است. من خوشحالم که می بینم، ما می توانیم به افرادی که نیاز به محافظت دارند، پناه بدهیم. اما هربار که یک مهاجر بتواند به وطنش بازگردد، من بیشتر خوش می شوم». 

براساس آماری که وزارت مهاجرت نشر کرده، بیشتر گروه هایی که در سال گذشته دنمارک را ترک کردند، از کشورهای سومالیا، سوریه، عراق و بوسنیا بودند و بیشتر پناهجویانی که در سال گذشته وارد این کشور شدند، از اریتریا، ایران و افغانستان بودند.

 حکومت دنمارک یک سیاست سختگیرانه مهاجرت با هدف جلوگیری از ورود پناهجویان را روی دست گرفته است. به دلیل موقف سختگیرانه اش در قبال مهاجرت، این کشور توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرد. حکومت کنونی دنمارک که سوسیال دموکرات است، در مقایسه با حکومت پیشین که راست میانه بود، موقف نرم تری در قبال مهاجران دارد. حکومت پیشین از حمایت حزب ضد مهاجرت « حزب مردم دنمارک» برخوردار بود که در پارلمان حضور داشت. 

 

در همین زمینه