از آغاز بحران کرونا در ماه مارچ ۲۰۲۰، اعضای خانواده‌های خارجیان غیر اروپایی نتوانسته‌اند به دلیل محدودیت ویزا، وارد فرانسه شوند.
از آغاز بحران کرونا در ماه مارچ ۲۰۲۰، اعضای خانواده‌های خارجیان غیر اروپایی نتوانسته‌اند به دلیل محدودیت ویزا، وارد فرانسه شوند.

شورای دولت فرانسه تعلیق صدور ویزای الحاق خانوادگی برای پناهندگان و خارجیان غیراروپایی را لغو کرد. فرانسه در ماه مارچ سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع ویروس کرونا صدور ویزا در چارچوب الحاق خانوادگی را به تعلیق درآورده بود.

در ماه دسمبر ۲۰۲۰، گروهی از سازمان‌های خیریه و سندیکاها خواهان رفع تعلیق ویزای الحاق خانوادگی برای خارجیان غیراروپایی از سوی شورای دولت (دادگاه عالی فرانسه) شدند.

روز پنجشنبه ۲۱ جنوری، شورای دولت با صدور حکمی به درخواست آن‌ها پاسخ مثبت داد و تعلیق صدور ویزای الحاق خانوادگی را لغو کرد. شورای دولت در حکم خود تاکید کرد که لغو صدور ویزا «به حقوق و زندگی عادی خانواده‌ها و منافع ارزشمند کودکان» زیان جدی رسانده است. در این حکم همچنین آمده است که «در مورد قانونی بودن» به تعلیق در آوردن ویزاها شک جدی وجود دارد.


دولت فرانسه در ماه مارچ ۲۰۲۰، درچارچوب مبارزه علیه شیوع ویروس کرونا تصمیم گرفت رفت و آمد به داخل خاک فرانسه را محدود کند. از آن زمان، به جز موارد استثنایی، اعضای خانواده‌های خارجیان غیر اروپایی نتوانسته‌اند به دلیل محدودیت ویزا، وارد فرانسه شوند.

به گفته شورای دولت، در حالت عادی شمار ویزای الحاق خانوادگی در فرانسه به ۶۰ نفر در روز می‌رسد و«مقام‌های اداری ثابت نکرده‌اند که این رقم می‌تواند خطر شیوع ویروس را به صورت جدی افزایش دهد.»

مصطفی بالحاج، یک مهاجر الجزایری در فرانسه گفت که امیدوار است همسرش در الجزایر بتواند در چارچوب برنامه الحاق خانوادگی ویزای فرانسه را به دست بیاورد.

سازمان خیریه سیماد، یکی از سازمان‌های معترض، از تصمیم شورای دولت استقبال کرد و گفت این حکم «حقوق درخواست کنندگان را رعایت می‌کند.»

ژرار سادک، از سازمان سیماد با این حال گفت که حال باید دید قونسلگری‌های فرانسه چگونه در این مورد واکنش نشان می‌دهند: « آیا قونسولگری‌ها فورا ً دوسیه‌ها رابررسی و ویزاها را صادر می‌کنند یا این که با کندی اقدام خواهند کرد؟» 

 

در همین زمینه