صدها شهروند اتریش در پیوند به اخراج سه دختر مهاجر به گرجستان و ارمنستان دست به اعتراض زدند
Photo: Christopher Glanzl/APA/picture alliance
صدها شهروند اتریش در پیوند به اخراج سه دختر مهاجر به گرجستان و ارمنستان دست به اعتراض زدند Photo: Christopher Glanzl/APA/picture alliance

گردهم‌آیی گروهی از شهروندان اتریش بر ضد اخراج چند مهاجر به خشونت کشیده شد. بر بنیاد معلومات خبرنگاران، پولیس اتریش در شهر اینسبروک در برابر معترضان از گاز اشک آور استفاده کرده است.

گزارش ها می‌رسانند که دست کم ۱۹ معترض پس از ظهر روز شنبه در شهر اینسبروک در اتریش بازداشت شده اند. این گروه در پیوند به اخراج سه دانش آموز دختر به گرجستان و ارمنستان دست به اعتراض زده بودند.

گفته می‌شود که حدود ۶۰۰ نفر در این حرکت اعتراضی اشتراک کرده بودند و برخی از آن ها متهم شدند که محدودیت ها برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا را نقض کرده اند.

یکی از این دختران اخراج شده به گرجستان ۱۲ ساله بود و در اتریش به دنیا آمده بود. یکی دیگر از این دختران پس فرستاده شده به ارمنستان، دانش آموز لیسه عالی بود که با وجود اوج گیری اعتراض ها، از اتریش اخراج گردید.

 

در همین زمینه