اردوگاه کاراتیپه جزیره لیسبوس دسمبر ۲۰۲۰
اردوگاه کاراتیپه جزیره لیسبوس دسمبر ۲۰۲۰

وضعیت در اردوگاه پناهجویان کاراتیپه در جزیره لیسبوس یونان به قول نوتیس میتاراکیس وزیر مهاجرت یونان، عمدتاً بهبود یافته است. او گفته است که "اکنون خواسته های که مبنی بر ایجاد تشناب ها ی بیشتر و موجودیت حمام در این اردوگاه بود برآورده ساختیم".

نوتیس میتاراکیس وزیر مهاجرت یونان گفته است مشکلاتی را که پناهجویان با فرا رسیدن فصل زمستان با آن در این اردوگاه روبرو بودند تا حدی برطرف گردیده است.

یک خانواده پناهجوی افغان که در این اردوگاه در حال حاضر زندگی میکند، برای مهاجر نیوز گفت که تغییرات آمده است اما کافی نیست. مادر این خانواده که نمی خواهد نام اش افشا شود گفت که "در سه منطقه کمپ حمام ها برای زنان و مردان ایجاد شده اند و با آب گرم مجهز اند. همچنین در هر منطقه ۱۰ تشناب برای زنان و ۱۴ تشناب سیار برای مردان گذاشته شده اند که در مجموع ۳۰ تشناب برای زنان و ۴۲ تشناب برای مردان در نظر گرفته شده است".

این خانواده همچنین می گوید که هنوز هم کار در اردوگاه جریان دارد و تلاش می گردد با جغله اندازی و بلند کردن سطح زمین جلو جمع شدن آب باران در داخل کمپ را بگیرند. تصاویر دیروز از داخل کمپ نشان می دهند که هنوز هم آب باران به ویژه در ساحه که تشناب های سیار گذاشته شده اند جمع می شود.

اردوگاه کاراتیپه بعد از بارش شدید باران (۱ فبروری ۲۰۲۱)
اردوگاه کاراتیپه بعد از بارش شدید باران (۱ فبروری ۲۰۲۱)

او در ادامه گفته است که اردوگاه کارتیپه که بعد از آتش سوزی اردوگاه موریا ایجاد شد، در جریان که مردم در این اردوگاه جدید زندگی می کنند باید گسترش پیدا می کرد و آماده می شد. این کار ساده ای نیست.

 خانواده افغان نیز تایید می کند که تغییرات در اردوگاه آمده است اما هنوز هم پناهجویان با مشکلاتی زیادی دست و پنجه نرم می کنند. مادر این خانواده می گوید که تشناب ها به دلیل استفاده زیاد و میزان بالای پناهجویان در این کمپ، بسیار کثیف اند. او می گوید قبلا تشناب ها روز یکبار اما حالا روز دوبار پاککاری می شوند. اما هنوز هم بسیار کثیف هستند."

اردوگاه کارتیپه (۲ فبروری ۲۰۲۰)
اردوگاه کارتیپه (۲ فبروری ۲۰۲۰)

نوتیس میتاراکیس وزیر مهاجرت یونان ضمن مصاحبه با رسانه «زین آنلاین» گفت: «برنامه بعدی ما ساخت پنج اردوگاه جدید و مدرن در جزایر است، تا زمستان سال آینده شرایط بهتر شود.» وزیر مهاجرت یونان می گوید که با این حال، نمیتوان یک سیستم پذیرش برای شمار از حد زیادی از مردم ایجاد کرد. در حال حاضر ۱۵ هزار پناهجو و مهاجر حضور دارند.

این وزیر به جواب سوالی در مورد عقب راندن اجباری پناهجویان در آب ها گفت: «یک گروه کاری آژانس محافظت از مرز های اتحادیه اروپا، تحیققاتی انجام داده است و اقدامات غیر قانونی به منظور عقب راندن پناهجویان را رد کرده است.»

اما میتاراکیس در ادامه می گوید که "مثل هر کشور دیگری ما این حق را داریم که از مرزهای ما محافظت کنیم و ما این کار را مطابق با مقررات اروپا و حقوق بین المل انجام می دهیم".

 

در همین زمینه