اینگر استویبرگ، وزیر امور مهاجرت پیشین دنمارک
Credit: picture-alliance/dpa/T. Eisenkrätzer
اینگر استویبرگ، وزیر امور مهاجرت پیشین دنمارک Credit: picture-alliance/dpa/T. Eisenkrätzer

پارلمان دنمارک می‌خواهد که وزیر پیشین امور شهروندان خارجی و ادغام این کشور را به یک دادگاه ویژه بفرستد. او متهم است که یک زوج پناهجوی سوریایی را به دلیل زیر سن بودن خانم، از هم جدا کرده است.

اینگر استویبرگ، وزیر پیشین امور خارجی ها و روند ادغام دنمارک متهم است که در زمان ماموریت‌اش، به گونه غیرقانونی دستور داده است تا یک زوج پناهجوی سوریایی از هم جدا شوند. گفته می‌شود که این تصمیم به دلیلی گرفته شده بود که در آن زمان، خانم این مرد سوریایی به سن ۱۸ سالگی نرسیده بود. 

استویبرگ در ماه فبروری سال ۲۰۱۶ اعلام کرده بود، همه زوج های پناهجو که یکی از ‌آن ها زیرسن باشند باید بدون استثنا جدا زندگی کنند. خبرگزاری ریتساو گزارش داده است که در آن زمان، ۲۳ زوج از این تصمیم وزیر پیشین امور امور خارجی ها و ادغام دنمارک متاثر شده بودند. گفته می‌شود که این یک دستورالعمل غیرقانونی بوده است.

اینگر استویبرگ که روز سه شنبه در پارلمان دنمارک حضور یافته بود گفت، از عملکرد خود پشیمان نیست. او افزود: «من آنچه را انجام دادم که برای من یک تصمیم مناسب بود و آنچه را که از نظر سیاسی و انسانی می‌توانستم انجام بدهم.»

شماری از هم حزبی های خانم استویبرگ هم به روند دادرسی رای مثبت دادند. 

 

در همین زمینه